Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski"

 

 

 
W dniu 01.03.2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".
Projekt realizowany jest w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Umowa została podpisana pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażającą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Pana Kazimierza Kujdę oraz p.o. Głównego Księgowego - Pana Janusza Topolskiego. Ze strony PWiK umowę podpisali: Prezes Zarządu - Pan Wiesław Blutko oraz Członek Zarządu - Pani Katarzyna Machowska - Bujak

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie, Nasze Przedsiębiorstwo otrzyma dofinansowanie w wysokości 46 378 577,37 na realizację projektu o wartości 72 900 709,61 zł netto.