do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Roboty związane z projektowaniem
LP. USŁUGA Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 161,13
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 81,18
3. Uzgodnienie branżowe lub Uzgodnienie projektu kolidującego z infrastrukturą wod-kan
wg  faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę : 161,13 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego (promocyjne) dla budynków jednorodzinnych 386,22
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej (promocyjne) dla budynków jednorodzinnych 386,22
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej (promocyjne) dla budynków jednorodzinnych 615,00
7. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 959,40

 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]
1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [mb] 141,45
2. Roboty ziemne  - wykop ręczny [mb] 141,45
3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 792,12
4. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem ) - w drodze [szt.] 879,45
5. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 1230,00
6. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 1583,01
7. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w terenach zielonych [szt.] 3517,80
8. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w drodze 3869,58
9.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w terenie zielonym

5276,70
10.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w drodze

5628,48
11. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 ( wraz z materiałem) [mb] 132,84
12. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 71,34
13. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 88,56
14. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 228,78
15. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 246,00
16. Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową 1407,12
17. Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym 351,78
18. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 246,00
19. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych ( 5cm warstwy ścieralnej + 5cm warstwy podkladowej) [m2] 264,45
20. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 264,45
21. Przejście przez ścianę obiektu ( szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 264,45

Inne   

          22.              Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                            318,57

Dla usług, których zakres robot, zużycie materiału oraz sprzętu znacząco odbiega od usług określonych w powyższych pozycjach stosujemy kalkulacje indywidualne.

W cenie za opracowanie projektu budowlanego wkalkulowano koszty uzgodnienia projektu.