do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Roboty związane z projektowaniem
LP. USŁUGA Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci i przyłączy wod-kan 85,83
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 42,93
3. Uzgodnienie branżowe
wg. faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę : 85,83 zł/h
4. Uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej 85,83
5. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego 250,00
6. Wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,00
7. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 400,00
8. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 795,81

 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]
1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [mb] 49,82
2. Roboty ziemne  - wykop ręczny [mb] 86,72
3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 736,77
4. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem ) - w drodze [szt.] 945,87
5. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 ( wraz z materiałem) [mb] 59,04
6. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 50,43
7. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 79,95
8. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 108,24
9. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych ( 5cm warstwy ścieralnej + 5cm warstwy podkladowej) [m2] 135,30
10. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 271,83
11. Przejście przez ścianę obiektu ( szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 182,04

Inne   

         12.          Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                            98,40

Dla usług, których zakres robot, zużycie materiału oraz sprzętu znacząco odbiega od usług określonych w powyższych pozycjach stosujemy kalkulacje indywidualne.

W cenie za opracowanie projektu budowlanego wkalkulowano koszty uzgodnienia projektu.