do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Roboty związane z projektowaniem
LP. USŁUGA Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 112,41
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 56,22
3. Uzgodnienie branżowe
wg. faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę : 112,41 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego 250,00
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,00
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 400,00
7. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 792,12

 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]
1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [mb] 86,10
2. Roboty ziemne  - wykop ręczny [mb] 86,10
3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 553,50
4. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem ) - w drodze [szt.] 615,00
5. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 787,20
6. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 1008,60
7. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 ( wraz z materiałem) [mb] 79,95
8. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 45,51
9. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 57,81
10. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 153,75
11. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 172,20
12. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 110,70
13. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych ( 5cm warstwy ścieralnej + 5cm warstwy podkladowej) [m2] 147,60
14. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 221,40
15. Przejście przez ścianę obiektu ( szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 184,50

Inne   

         16.          Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                            263,22

Dla usług, których zakres robot, zużycie materiału oraz sprzętu znacząco odbiega od usług określonych w powyższych pozycjach stosujemy kalkulacje indywidualne.

W cenie za opracowanie projektu budowlanego wkalkulowano koszty uzgodnienia projektu.