• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Roboty związane z projektowaniem
LP. USŁUGA Cena brutto [zł]
1. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego dla budynków jednorodzinnych 491,68
2. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 737,51
3. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 983,35
4. Wydanie duplikatu protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego 30,00

 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]
1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [mb] 155,60
2. Roboty ziemne  - wykop ręczny [mb] 155,60
3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 871,33
4. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem ) - w drodze [szt.] 967,40
5. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 1353,00
6. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 1741,31
7. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w terenach zielonych [szt.] 3869,58
8. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w drodze 4256,54
9.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w terenie zielonym

5804,37
10.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w drodze

6191,33
11. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 ( wraz z materiałem) [mb] 146,12
12. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 78,47
13. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 97,42
14. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 251,66
15. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 270,60
16. Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową 1547,83
17. Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym 386,96
18. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 270,60
19. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych ( 5cm warstwy ścieralnej + 5cm warstwy podkladowej) [m2] 290,90
20. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 290,90
21. Przejście przez ścianę obiektu ( szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 290,90

Inne   

          22.              Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                            499,00

Dla usług, których zakres robot, zużycie materiału oraz sprzętu znacząco odbiega od usług określonych w powyższych pozycjach stosujemy kalkulacje indywidualne.

W cenie za opracowanie projektu budowlanego wkalkulowano koszty uzgodnienia projektu.