do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Cennik usług związanych z przyłączem kanalizacyjnym

Roboty związane z projektowaniem
LP. USŁUGA Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 112,41
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 56,22
3. Uzgodnienie branżowe
wg. faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę : 112,41 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego 250,00
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,00
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 400,00
7. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego. 910,20

 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]
1. Roboty ziemne  - wykop mechaniczny [mb] 98,40
2. Roboty ziemne  - wykop ręczny [mb] 98,40
3. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 553,50
4. Montaż studzienki rewizyjnej fi 315 ( wraz z materiałem ) - w drodze [szt.] 615,00
5. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w terenach zielonych [szt.] 861
6. Montaż studzienki rewizyjnej fi 425 ( wraz z materiałem) - w drodze [szt.] 1107
7. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w terenach zielonych [szt.] 2460
8. Montaż studzienki rewizyjnej fi 600 ( wraz z materiałem ) - w drodze 2706
9.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w terenie zielonym

3690
10.

Montaż studzienki rewizyjnej betonowej fi 1000 ( wraz z

materiałem ) - w drodze

3936
11. Montaż rur PVC SDR 34 kl.S fi 160 ( wraz z materiałem) [mb] 92,25
12. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 49,20
13. Montaż rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 61,50
14. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fi 50 ( wraz z materiałem) -rurociąg tłoczny [mb] 159,90
15. Przecisk rur PE SDR 17 kl. 100 fii 63 ( wraz z materiałem)- rurociąg tłoczny [mb] 172,20
16. Przewiert fi 200 mm wraz z rurą stalową osłonową 984,00
17. Rura ochronna stalowa fi 200 mm wraz z montażem w wykopie otwartym 246,00
18. Demontaż i montaż kostki brukowej wraz z podbudową [m2] 172,20
19. Usunięcie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych ( 5cm warstwy ścieralnej + 5cm warstwy podkladowej) [m2] 184,50
20. Przejście szczelne przez ścianę budynku [szt.] 184,50
21. Przejście przez ścianę obiektu ( szamb, fundament ogrodzenia) [szt.] 184,50

Inne   

          22.              Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego                                            263,22

Dla usług, których zakres robot, zużycie materiału oraz sprzętu znacząco odbiega od usług określonych w powyższych pozycjach stosujemy kalkulacje indywidualne.

W cenie za opracowanie projektu budowlanego wkalkulowano koszty uzgodnienia projektu.