do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Roboty związane z projektowaniem
LP Usługa Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 112,41
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 56,22
3. Uzgodnienie branżowe
wg. faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę :
112,41 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego 250,0
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,0
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej  400,0
7. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) 1102,82
8. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 1397,37
9. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego 910,20

 

Roboty montażowe
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]

1.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 32-40

16,70

2.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 50-63

22,44

3.

Wykonanie podejścia pod wodomierz

633,51

4.

Wykonanie przedłużenia przyłącza wodociągowego

522,28

5.

Przejście przez ścianę budynku

153,29

6.

Montaż studni wodomierzowej Ø 400

1534,63

7.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

2370,39

8.

Dojazd na plac budowy

140,24

 

Roboty ziemne

LP Usługa Cena brutto [zł]

1.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 mb

53,94

2.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 mb

204,78

3.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 m3*

79,36

4.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 m3*

341,30

5.

Przecisk  urządzeniem - TERRA - HAMER

167,78

Inne

  • Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego - 356,70

*- dotyczy wykopów jamistych - punktowych W cenie netto za opracowanie projektu wkalkulowano uzgodnienie projektu.

Podane powyżej ceny w dziale "Roboty montażowe" są cenami usług wraz z materiałami.

Dla usług, których zakres robót, zużycie materiałów oraz sprzęt znacząco odbiegają od usług określonych w powyższym cenniku, stosuje się kalkulacje indywidualne.