do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Roboty związane z projektowaniem
LP Usługa Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 85,83
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 42,93
3. Uzgodnienie branżowe
wg. faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę :
85,83 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego 250,0
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,0
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej  400,0
7. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) 676,03
8. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 1032,88
9. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego 795,81

 

Roboty montażowe
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]

1.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 32-40

12,92

2.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 50-63

19,82

3.

Wykonanie podejści pod wodomierz

448,53

4.

Wykonanie przedłużenia przyłącza wodociągowego

412,53

5.

Przejście przez ścianę budynku

97,50

6.

Nadzór i odbiór przyłącza wodociągowego

96,32

7.

Montaż studni wodomierzowej Ø 400

1003,70

8.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

1861,51

9.

Dojazd na plac budowy

131,60

 

Roboty ziemne

LP Usługa Cena brutto [zł]

1.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 mb

41,56

2.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 mb

149,89

3.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 m3*

61,65

4.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 m3*

249,79

5.

Przecisk  urządzeniem - TERRA - HAMER

106,55

Inne

  • Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego - 131,61

*- dotyczy wykopów jamistych - punktowych W cenie netto za opracowanie projektu wkalkulowano uzgodnienie projektu.

Podane powyżej ceny w dziale "Roboty montażowe" są cenami usług wraz z materiałami.

Dla usług, których zakres robót, zużycie materiałów oraz sprzęt znacząco odbiegają od usług określonych w powyższym cenniku, stosuje się kalkulacje indywidualne.