• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Roboty związane z projektowaniem
LP Usługa Cena brutto [zł]
1. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego dla budynków jednorodzinnych 491,68
2. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 737,51
3. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 983,35
4. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) 1475,03
5. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 2212,54

 

Roboty montażowe
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]

1.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 32-40

24,35

2.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 50-63

33,83

3.

Wykonanie podejścia pod wodomierz

920,04

4.

Wykonanie przedłużenia przyłącza wodociągowego

759,03

5.

Przejście przez ścianę budynku

223,25

6.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

3442,03

7.

Dojazd na plac budowy

204,30

 

Roboty ziemne

LP Usługa Cena brutto [zł]

1.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 mb

297,66

2.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 m3*

496,55

3.

Przecisk  urządzeniem - TERRA - HAMER - za 1 mb

244,89

4.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 mb

78,47

5.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 m3*

116,36

Inne

LP Usługa Cena brutto [zł]

1.

Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego

474,9

2.

Badanie wody na przyłączu wodociągowym

221,89

 

*- dotyczy wykopów jamistych - punktowych.

W cenie netto za opracowanie projektu wkalkulowano uzgodnienie projektu.

Podane powyżej ceny w dziale "Roboty montażowe" są cenami usług wraz z materiałami.

Dla usług, których zakres robót, zużycie materiałów oraz sprzęt znacząco odbiegają od usług określonych w powyższym cenniku, stosuje się kalkulacje indywidualne.