do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Cennik usług związanych z przyłączem wodociągowym

Roboty związane z projektowaniem
LP Usługa Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 161,13
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 81,18
3. Uzgodnienie branżowe
wg faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę :
161,13 zł/h
4. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego dla budynków jednorodzinnych 386,22
5. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 386,22
6. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 615,00
7. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) 1456,32
8. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 1845,00
9. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego 959,40

 

Roboty montażowe
LP USŁUGA CENA BRUTTO [ZŁ]

1.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 32-40

22,14

2.

Montaż rur PEHD SDR 11 kl.100 Ø 50-63

30,75

3.

Wykonanie podejścia pod wodomierz

836,40

4.

Wykonanie przedłużenia przyłącza wodociągowego

690,03

5.

Przejście przez ścianę budynku

202,95

6.

Montaż studni wodomierzowej Ø 400

2025,81

7.

Montaż studni wodomierzowej Ø 1000

3129,12

8.

Dojazd na plac budowy

185,73

 

Roboty ziemne

LP Usługa Cena brutto [zł]

1.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 mb

71,34

2.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 mb

270,60

3.

Roboty ziemne - mechanicznie - za 1 m3*

105,78

4.

Roboty ziemne - ręcznie - za 1 m3*

451,41

5.

Przecisk  urządzeniem - TERRA - HAMER

222,63

Inne

  • Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego - 431,73

*- dotyczy wykopów jamistych - punktowych W cenie netto za opracowanie projektu wkalkulowano uzgodnienie projektu.

Podane powyżej ceny w dziale "Roboty montażowe" są cenami usług wraz z materiałami.

Dla usług, których zakres robót, zużycie materiałów oraz sprzęt znacząco odbiegają od usług określonych w powyższym cenniku, stosuje się kalkulacje indywidualne.