• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Cennik za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. informuje, że na podstawie Decyzji nr GL.RZT.070.2.32.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wydanej na podstawie art. 24c ust.2, art. 24c ust1 pkt. 1 i pkt 2, art. 27a ust. 1 i ust.3 pkt 2, art. 27a ust.2 w związku z art. 24j ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 1437 ) oraz w związku z art. 240 ust.3 pkt 27 i art. 244 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268) obowiązywać będą od dnia 17.03.2020r. na okres 3 lat następujące wysokości cen i stawek opłat:

Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej

GRUPA WT-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 12,62 zł/m-c 13,63 zł/m-c 12,80 zł/m-c 13,82 zł/m-c 12,93 zł/m-c 13,96 zł/m-c

GRUPA WE-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 11,62 zł/m-c 12,55 zł/m-c 11,80 zł/m-c 12,74 zł/m-c 11,93 zł/m-c 12,88 zł/m-c

GRUPA WT-2 - odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 27,51 zł/m-c 29,71 zł/m-c 27,66 zł/m-c 29,87 zł/m-c 27,99 zł/m-c 30,23 zł/m-c

GRUPA WE-2 - odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 26,51 zł/m-c 28,63 zł/m-c 26,66 zł/m-c 28,79 zł/m-c 26,99 zł/m-c 29,15 zł/m-c

GRUPA WT-3 - odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 93,56 zł/m-c 101,04 zł/m-c 93,60 zł/m-c 101,09 zł/m-c 94,86 zł/m-c 102,45 zł/m-c

GRUPA WE-3 - odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 5,41 zł/m3 5,84 zł/m3 5,44 zł/m3 5,88 zł/m3 5,52 zł/m3 5,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 92,56 zł/m-c 99,96 zł/m-c 92,60 zł/m-c 100,01 zł/m-c 93,86 zł/m-c 101,37 zł/m-c

 

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki i stawek opłaty abonamentowej

GRUPY ST-1, SE-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej oraz elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 3,90 zł/m-c 4,21 zł/m-c 4,26 zł/m-c 4,60 zł/m-c 4,54 zł/m-c 4,90 zł/m-c

 

GRUPY ST-2, SE-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej oraz elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  40,90 zł/m-c  44,17 zł/m-c 41,01 zł/m-c 44,29 zł/m-c 45,48 zł/m-c  49,12 zł/m-c

 

GRUPY ST-3,SE-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej oraz elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  110,77 zł/m-c  119,63 zł/m-c 138,20 zł/m-c 149,26 zł/m-c 153,26 zł/m-c  165,52 zł/m-c

 

GRUPA SOT-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o średnicy do 25 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  8,03 zł/m-c  8,67 zł/m-c 8,31 zł/m-c 8,97 zł/m-c 8,73 zł/m-c  9,43 zł/m-c

GRUPA SOE-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o średnicy do 25 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  7,03 zł/m-c  7,59 zł/m-c 7,31 zł/m-c 7,89 zł/m-c 7,73 zł/m-c  8,35 zł/m-c

 

GRUPA SOT-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  45,03 zł/m-c  48,63 zł/m-c 45,06 zł/m-c 48,66 zł/m-c 49,67 zł/m-c  53,64 zł/m-c

 

GRUPA SOE-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  44,03 zł/m-c  47,55 zł/m-c 44,06 zł/m-c 47,58 zł/m-c 48,67 zł/m-c  52,56 zł/m-c

 

GRUPA SOT-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  114,90 zł/m-c  124,09 zł/m-c 142,25 zł/m-c 153,63 zł/m-c 157,45 zł/m-c  170,05 zł/m-c

 

GRUPA SOE-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani na podstawie odczytu z wodomierzy obcych, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  113,90 zł/m-c  123,01 zł/m-c 141,25 zł/m-c 152,55 zł/m-c 156,45 zł/m-c  168,97 zł/m-c

 

GRUPA SRT-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  8,35 zł/m3  9,02 zł/m3 8,50 zł/m3  9,18 zł/m3 8,80 zł/m3  9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  8,03 zł/m-c  8,67 zł/m-c 8,31 zł/m-c 8,97 zł/m-c 8,73 zł/m-c  9,43 zł/m-c

 

GRUPA SRE-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej- e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  8,35 zł/m3  9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3  9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  7,03 zł/m-c  7,59 zł/m-c 7,31 zł/m-c 7,89 zł/m-c 7,73 zł/m-c  8,35 zł/m-c

 

GRUPA SRT-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  45,03 zł/m-c  48,63 zł/m-c 45,06 zł/m-c 48,66 zł/m-c 49,67 zł/m-c  53,64 zł/m-c

 

GRUPA SRE-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej- e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  44,03 zł/m3  47,55 zł/m3 44,06 zł/m3 47,58 zł/m3 48,67 zł/m3  52,56 zł/m3

 

GRUPA SRT-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  114,90 zł/m-c  124,09 zł/m-c 142,25 zł/m-c 153,63 zł/m-c 157,45 zł/m-c  170,05 zł/m-c

 

GRUPA SRE-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 8,35 zł/m3 9,02 zł/m3 8,50 zł/m3 9,18 zł/m3 8,80 zł/m3 9,50 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  113,90 zł/m-c  123,01 zł/m-c 141,25 zł/m-c 152,55 zł/m-c 156,45 zł/m-c  168,97 zł/m-c

GRUPA SPT - dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 17.03.2020 do 16.03.2021 cena w okresie od 17.03.2021 do 16.03.2022

cena w okresie od 17.03.2022 do 16.03.2023

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  11,60 zł/m3  12,53 zł/m3 11,75 zł/m3 12,69 zł/m3 12,00 zł/m3  12,96 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  110,77 zł/m-c  119,63 zł/m-c 138,20 zł/m-c 149,26 zł/m-c 153,26 zł/m-c  165,52 zł/m-c

 

Dla dostawców ścieków komunalnych grupy ST-1, SE-1, ST-2, SE-2, ST-3, SE-3 oraz SPT w stawce opłaty abonamentowej uwzględniono jedynie koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych. Dla pozostałych grup stawka opłaty abonamentowej uwzględnia koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz koszt rozliczenia.

 

Warunki rozliczeń z kontrahentami

 

 • Rozliczanie ilości pobranej wody

Ustalenie ilości pobranej wody następuje na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

 

 • Rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków

Ustalenie ilości odprowadzonych ścieków następuje w zależności od wyposażenia nieruchomości
w urządzenia umożliwiające taki pomiar, w jednej z poniższych form:

 1. odczyt wskazań urządzenia do pomiaru ilości ścieków (urządzenia pomiarowego),
 2. w przypadku braku urządzenia pomiarowego - ilość ścieków przyjmuje się równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej,
 3. jeśli nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i/lub instalację hydroforową (własna studnia) a nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe, ilość ścieków ustala
  się jako sumę wody pobranej z sieci wodociągowej i instalacji hydroforowej, wyposażonej
  w wodomierz,
 4. jeżeli instalacja hydroforowa nie jest wyposażona w wodomierz ani urządzenie pomiarowe, ilość odprowadzanych  ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
  a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej
  w umowie.
 5. jeżeli odbiorca w uzgodnieniu z PWiK zainstalował wodomierz do odliczania wody bezpowrotnie zużytej, po zawarciu odrębnej umowy, ilość ścieków ustala się jako różnicę wskazań wodomierza/y mierzących ilość pobranej wody, a wskazaniem wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą,
 6. jeżeli tut. Przedsiębiorstwo jest dostawcą usług wyłącznie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, to ilość odprowadzanych  ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

 

Wyliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje w oparciu o ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących taryfowych cen i stawek opłat.