do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Cennik za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. informuje,  że na podstawie Decyzji nr GL.RET.070.7.99.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wydanej na podstawie art. 24c ust.2 w związku    z art. 24c ust1 pkt. 1 i pkt 2 oraz w związku z art. 27a ust. 1 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity : Dz.U. z 2017 roku, poz. 328 z późniejszymi zmianami) obowiązywać będą od dnia 26.05.2018 r. na okres 3 lat następujące wysokości cen i stawek opłat:

Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

GRUPA WT-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej
LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1 1 m3 dostarczanej wody  5,19 zł/m3 5,61 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 10,04 zł/m-c 10,84 zł/m-c 

GRUPA WE-1 - odbiorcy o małym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy do 25 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej

LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1  1 m3 dostarczanej wody  5,19 zł/m3 5,61 zł/m3
2  stawka opłaty abonamentowej  9,04 zł/m-c 9,76 zł/m-c  

GRUPA WT-2 - odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej

LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1  1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3
2  stawka opłaty abonamentowej 17,59 zł/m-c 19,00 zł/m-c

GRUPA WE-2 - odbiorcy o średnim zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 30 do 40 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura

LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1  1 m3 dostarczanej wody  5,19 zł/m3  5,61 zł/m3
2  stawka opłaty abonamentowej 16,59 zł/m-c 17,92 zł/m-c

GRUPA WT-3 - odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej

LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1  1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3
2  stawka opłaty abonamentowej 41,89 zł/m-c 45,24 zł/m-c

GRUPA WE-3 - odbiorcy o dużym zapotrzebowaniu na wodę  (wodomierz o średnicy od 50 mm) - faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura

LP. rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena z VAT (8%)
1  1 m3 dostarczanej wody 5,19 zł/m3 5,61 zł/m3
2  stawka opłaty abonamentowej 40,89 zł/m-c

44,16 zł/m-c

 

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt odczytu wodomierza i rozliczenia należności, a także koszt utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych w zależności od zapotrzebowania na wodę.

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki i stawek opłaty abonamentowej

GRUPA ST-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 3,23 zł/m-c 3,49 zł/m-c 3,16 zł/m-c 3,41 zł/m-c 3,13 zł/m-c 3,38 zł/m-c

 

GRUPA SE-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  2,23 zł/m-c  2,41 zł/m-c 2,16 zł/m-c  2,33 zł/m-c 2,13 zł/m-c  2,30 zł/m-c

 

GRUPA ST-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  20,60 zł/m-c  22,25 zł/m-c 20,53 zł/m-c 22,17 zł/m-c 20,53 zł/m-c  22,17 zł/m-c

 

GRUPA SE-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji elektronicznej- e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  19,60 zł/m-c  21,17 zł/m-c 19,53 zł/m-c 21,09 zł/m-c 19,53 zł/m-c  21,09 zł/m-c

 

GRUPA ST-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  77,80 zł/m-c  84,02 zł/m-c 77,73 zł/m-c 83,95 zł/m-c 77,73 zł/m-c  83,95 zł/m-c

 

GRUPA SE-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  76,80 zł/m-c 82,94 zł/m-c 76,73 zł/m-c 82,87 zł/m-c 76,73 zł/m-c  82,87 zł/m-c

 

GRUPA SRT-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  7,05 zł/m-c  7,61 zł/m-c 7,05 zł/m-c 7,61 zł/m-c 7,10 zł/m-c  7,67 zł/m-c

 

GRUPA SRE-1 - dostawcy ścieków komunalnych o małym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy do 25 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej- e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3 7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  6,05 zł/m-c  6,53 zł/m-c 6,05 zł/m-c 6,53 zł/m-c 6,10 zł/m-c  6,59 zł/m-c

 

GRUPA SRT-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  24,42 zł/m-c  26,37 zł/m-c 24,42 zł/m-c 26,37 zł/m-c 24,50 zł/m-c  26,46 zł/m-c

 

GRUPA SRE-2 - dostawcy ścieków komunalnych o średnim wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy od 30 do 40 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej- e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  23,42 zł/m3  25,29 zł/m3 23,42 zł/m3 25,29 zł/m3 23,50 zł/m3  25,38 zł/m3

 

GRUPA SRT-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  81,62 zł/m-c  88,15 zł/m-c 81,62 zł/m-c 88,15 zł/m-c 81,70 zł/m-c  88,24 zł/m-c

 

GRUPA SRE-3 - dostawcy ścieków komunalnych o dużym wolumenie dostarczanych ścieków   (wodomierz na przyłączu wodociągowym o  średnicy powyżej 50 mm), rozliczani ryczałtowo, faktura dostarczana w wersji elektronicznej - e-faktura,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3 7,02 zł/m3  7,58 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  80,62 zł/m-c  87,07 zł/m-c 80,62 zł/m-c 87,07 zł/m-c 80,70 zł/m-c  87,16 zł/m-c

GRUPA SPT - dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, faktura dostarczana w wersji tradycyjnej - papierowej,

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych  9,75 zł/m3  10,53 zł/m3 9,75 zł/m3 10,53 zł/m3 9,75 zł/m3  10,53 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej  77,80 zł/m-c  84,02 zł/m-c 77,73 zł/m-c 83,95 zł/m-c 77,73 zł/m-c  83,95 zł/m-c

 

W stawce opłaty abonamentowej uwzględniono koszt utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych oraz koszt rozliczenia.

 

Warunki rozliczeń z kontrahentami

 

 • Rozliczanie ilości pobranej wody

Ustalenie ilości pobranej wody następuje na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

 

 • Rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków

Ustalenie ilości odprowadzonych ścieków następuje w zależności od wyposażenia nieruchomości
w urządzenia umożliwiające taki pomiar, w jednej z poniższych form:

 1. odczyt wskazań urządzenia do pomiaru ilości ścieków (urządzenia pomiarowego),
 2. w przypadku braku urządzenia pomiarowego - ilość ścieków przyjmuje się równą ilości wody pobranej z sieci wodociągowej,
 3. jeśli nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i/lub instalację hydroforową (własna studnia) a nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe, ilość ścieków ustala
  się jako sumę wody pobranej z sieci wodociągowej i instalacji hydroforowej, wyposażonej
  w wodomierz,
 4. jeżeli instalacja hydroforowa nie jest wyposażona w wodomierz ani urządzenie pomiarowe, ilość odprowadzanych  ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
  a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej
  w umowie.
 5. jeżeli odbiorca w uzgodnieniu z PWiK zainstalował wodomierz do odliczania wody bezpowrotnie zużytej, po zawarciu odrębnej umowy, ilość ścieków ustala się jako różnicę wskazań wodomierza/y mierzących ilość pobranej wody, a wskazaniem wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą,
 6. jeżeli tut. Przedsiębiorstwo jest dostawcą usług wyłącznie w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, to ilość odprowadzanych  ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

 

Wyliczenie należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki następuje w oparciu o ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących taryfowych cen i stawek opłat.