do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-opracowanie-planu-sytuacyjnego-lub-projektu-przylacza
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik za opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza

 

Cennik
Lp Usługa Cena brutto [zł]
1. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego 250,00
2. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej 250,00
3. Wykonanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej 400,00
4. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) 1102,82
5. Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego (p.poż) i przyłącza kanalizacji sanitarnej 1397,37
6. Mapa do celów projektowych do projektu przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego 910,20