PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-uzgodnienia
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik za uzgodnienia

Cennik
Lp Usługa Cena brutto [zł]
1.

Uzgodnienie branżowe

lub

Uzgodnienie projektu obiektu kolidującego z infrastrukturą wod-kan

 
wg faktycznego nakładu czasu pracy, przyjmując stawkę:
161,13 zł/h
2. Uzgodnienie branżowe, indywidualne 81,18 zł