do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-wydanie-warunkow-technicznych-przebudowy-sieci-wod-kan
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik za wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan

Cennik
Lp Usługa Cena brutto [zł]
1. Wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wod-kan 161,13