do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-wykonanie-wykonanie-nadzorow-branzowych-nad-sieciami-wod-kan
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik za wykonanie nadzorów branżowych nad sieciami wod-kan

Cennik
Lp Usługa Cena brutto [zł]
1. Nadzór branżowy nad siecią wod-kan

161,13 zł/h

2. Nadzór branżowy nad siecią wod-kan - dojazd 134,07