PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/cenniki/cennik-za-wywoz-nieczystosci-cieklych
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik za wywóz nieczystości ciekłych

Cennik 
Lp
Usługa Cena brutto [zł] w dni robocze Cena brutto [zł] w dni wolne od pracy
1.
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości do 5 m3 
125,00 kalkulacja indywidualna
2.
Wywóz nieczystości ciekłych w ilości
od 5 m3 do 8 m3 
145,00 kalkulacja indywidualna