do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za badania laboratoryjne

Cennik za badania laboratoryjne

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
lp Parametry dotyczące wody ceny brutto [zł]
1 Mętność NTU 17,33
2 Barwa mg Pt/l 14,44
3 Zapach na zimno 10,11
4 Smak 10,11
5 Przewodność μS*cm-1 10,02
6 Odczyn pH 14,97
7 Azot amonowy mg NH4/l 40,53
8 Azot azotynowy mg NO2/l 11,81
9 Azot azotanowy mg NO3/l 44,45
10 Chlorki mg Cl-/l 28,46
11 Żelazo mg Fe/l 10,16
12 Chlor wolny mg Cl2/l 9,08
13 Siarczany mg SO4/l 35,78
14 Twardość ogólna mg CaCO3/l 32,45
15 Zasadowość ogólna mval/l 16,86
16 Mangan mg Mn/l 19,67
17 Glin mg Al/l 24,77
18 E.Coli [jtk/100ml], Grupa Coli [jtk/100ml] 27,69
19 potwierdzenia do grupy Coli 61,89
20 Clostridium perfringens [jtk/100ml] 47,38
21 potwierdzenie do Clostridium perfringens 36,36
22 Enterokoki [jtk/100ml] 24,97
23 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h [jtk] 23,71
24  Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h [jtk] 23,71
     
LP PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW CENY BRUTTO [zł]
1 CHZT mg O2/l 39,75
2 BZT5 mg O2/l 24,76
3 Lotne kwasy tłuszczowe [mg/l] 45,51
4 Fosfor ogólny mg P/l 46,57
5 Azot ogólny mg Nog/l 51,70
6 Azot amonowy mg N-NH4/l 41,32
7 Azot azotynowy mg N-NO2/l 36,26
8 Azot azotanowy mg N-NO3/l 44,94
9 Zawiesina ilość ogólna mg/l 16,86
10 opadalność ml/l 6,74
11 sucha masa g/kg 6,74
12 części mineralne % 9,68
13 części organiczne % 9,68
     
  Pobór prób 28,11
  transport 1 km 1,86