do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za badania laboratoryjne

Cennik za badania laboratoryjne

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
lp Parametry dotyczące wody ceny brutto [zł]
1 Mętność NTU 15,99
2 Barwa mg Pt/l 13,53
3 Zapach na zimno 8,61
4 Smak 8,61
5 Przewodność μS*cm-1 8,61
6 Odczyn pH 13,53
7 Azot amonowy mg NH4/l 30,75
8 Azot azotynowy mg NO2/l 9,84
9 Azot azotanowy mg NO3/l 31,98
10 Chlorki mg Cl-/l 20,91
11 Żelazo mg Fe/l 8,61
12 Chlor wolny mg Cl2/l 7,38
13 Siarczany mg SO4/l 28,29
14 Twardość ogólna mg CaCO3/l 20,91
15 Zasadowość ogólna mval/l 14,76
16 Mangan mg Mn/l 17,22
17 Glin mg Al/l 20,91
18 E.Coli [jtk/100ml], Grupa Coli [jtk/100ml] 20,91
19 potwierdzenia do grupy Coli 60,27
20 Clostridium perfringens [jtk/100ml] 36,90
21 Enterokoki [jtk/100ml] 20,91
22 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h [jtk] 22,14
23  Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h [jtk] 22,14
     
LP PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW CENY BRUTTO [zł]
1 CHZT mg O2/l 29,52
2 BZT5 mg O2/l 24,60
3 Lotne kwasy tłuszczowe [mg/l] 35,67
4 Fosfor ogólny mg P/l 33,21
5 Azot ogólny mg Nog/l 40,59
6 Azot amonowy mg N-NH4/l 29,52
7 Azot azotynowy mg N-NO2/l 27,06
8 Azot azotanowy mg N-NO3/l 31,98
9 Zawiesina ilość ogólna mg/l 17,22
10 opadalność ml/l 6,15
11 sucha masa g/kg 6,15
12 części mineralne % 6,15
13 części organiczne % 6,15
     
  Pobór prób 19,68
  transport 1 km 0,64