do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za badania laboratoryjne

Cennik za badania laboratoryjne

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
lp Parametry dotyczące wody ceny brutto [zł]
1 Mętność NTU

27,06

2 Barwa mg Pt/l 23,37
3 Zapach na zimno 15,99
4 Smak 15,99
5 Przewodność μS*cm-1 15,99
6 Odczyn pH 23,37
7 Azot amonowy mg NH4/l 62,73
8 Azot azotynowy mg NO2/l 18,45
9 Azot azotanowy mg NO3/l 68,88
10 Chlorki mg Cl-/l 44,28
11 Żelazo mg Fe/l 15,99
12 Chlor wolny mg Cl2/l 14,76
13 Siarczany mg SO4/l 55,35
14 Twardość ogólna mg CaCO3/l 50,43
15 Zasadowość ogólna mval/l 27,06
16 Mangan mg Mn/l 30,75
17 Glin mg Al/l 39,36
18 E.Coli [jtk/100ml], Grupa Coli [jtk/100ml] 43,05
19 potwierdzenia do grupy Coli 95,94
20 Clostridium perfringens [jtk/100ml] 73,80
21 potwierdzenie do Clostridium perfringens 56,58
22 Enterokoki [jtk/100ml] 39,36
23 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h [jtk] 36,90
24  Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h [jtk] 36,90
     
LP PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW CENY BRUTTO [zł]
1 CHZT mg O2/l 61,50
2 BZT5 mg O2/l 39,36
3 Lotne kwasy tłuszczowe [mg/l] 70,11
4 Fosfor ogólny mg P/l 72,57
5 Azot ogólny mg Nog/l 79,95
6 Azot amonowy mg N-NH4/l 63,96
7 Azot azotynowy mg N-NO2/l 56,58
8 Azot azotanowy mg N-NO3/l 70,11
9 Zawiesina ilość ogólna mg/l 34,44
10 opadalność ml/l 11,07
11 sucha masa g/kg 11,07
12 części mineralne % 15,99
13 części organiczne % 15,99
     
  Pobór prób 44,28
  transport 1 km 2,46