• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/CENNIKI/Cennik za badania laboratoryjne

Cennik za badania laboratoryjne

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH
lp Parametry dotyczące wody ceny brutto [zł]
1 Mętność NTU

29,77

2 Barwa mg Pt/l 25,71
3 Zapach na zimno 17,59
4 Smak 17,59
5 Przewodność μS*cm-1 17,59
6 Odczyn pH 25,71
7 Jon amonu mg NH4/l 69,00
8 Azotyny mg NO2/l 20,30
9 Azotany mg NO3/l 75,77
10 Chlorki mg Cl-/l 48,71
11 Żelazo mg Fe/l 17,59
12 Chlor wolny mg Cl2/l 16,24
13 Siarczany mg SO4/l 60,89
14 Twardość ogólna mg CaCO3/l 55,47
15 Mangan mg Mn/l 33,83
16 Glin mg Al/l 43,30
17 E.Coli [jtk/100ml], Grupa Coli [jtk/100ml] 47,36
18 potwierdzenia do grupy Coli 105,53
19 Clostridium perfringens [jtk/100ml] 81,18
20 potwierdzenie do Clostridium perfringens 62,24
21 Enterokoki [jtk/100ml] 43,30
22 Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72h [jtk] 40,59
23  Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h [jtk] 40,59
     
LP PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW CENY BRUTTO [zł]
1 CHZT mg O2/l 67,65
2 BZT5 mg O2/l 43,30
3 Lotne kwasy tłuszczowe [mg/l] 77,12
4 Fosfor ogólny mg P/l 79,83
5 Azot ogólny mg Nog/l 87,95
6 Azot amonowy mg N-NH4/l 70,36
7 Azot azotynowy mg N-NO2/l 62,24
8 Azot azotanowy mg N-NO3/l 77,12
9 Zawiesina ilość ogólna mg/l 37,88
10 opadalność ml/l 12,18
11 sucha masa g/kg 12,18
12 części mineralne % 17,59
13 części organiczne % 17,59
 14 Zasadowość ogólna mval/l  29,77
  Pobór prób 48,71
  transport 1 km 2,71