• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/INFORMACJA I PROMOCJA/Napełnianie basenów

Napełnianie basenów, co należy wiedzieć?

Kiedy napełniać basen?

Zalecamy napełniać basen z wyprzedzeniem tj. przed prognozowanymi upałami. Należy unikać napełniania podczas weekendów oraz w dni powszednie po godz. 17:00 (możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawie wody tj. spadki ciśnienia, pogorszona jakość). Napełnianie najlepiej wykonywać we wczesnych godzinach rannych czyli podczas mniejszego obciążenia sieci wodociągowej.

Jak prawidłowo napełnić basen?

Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zalecamy napełnianie umiarkowanym strumieniem wody, pod stałym nadzorem. Gwałtowny pobór wody z instalacji może skutkować okresowym pogorszeniem jakości wody. W przypadku stwierdzenia wypływu wody o pogorszonej jakości zwracamy się z prośbą o kontakt z dyspozytorem tut. Przedsiębiorstwa: tel. 32 455 18 40

Czy PWiK świadczy usługę dowozu wody do basenu?

Nie, takiej usługi nie świadczymy. PWiK dostarcza wodę wyłącznie sieciami wodociągowymi.

Czy PWiK świadczy usługę napełniania basenu wodą z hydrantu?

Nie. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz technologicznych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5 000 zł (art. 28, pkt 1 Ustawy).