do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/KOMUNIKATY/Prowadzone inwestycje

Prowadzone inwestycje

Inwestycje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej prowadzone są inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach:

  1. Rydułtowy ul. Piecowska 
  2. Rydułtowy ul. Pietrzkowicka 

W związku z prowadzeniem powyższych budów mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji.

Osoby do kontaktu:

Kierownik działu TB Michał Mrozek tel: 032 455 26 34 wew. 378

Zastępca Kierownika działu TB Michał Materzok tel: 032 455 26 34 wew. 379

Mistrz działu TB Piotr Wężowicz tel: 032 455 26 34 wew. 379

 

Inwestycje dotyczące budowy i remontów sieci wodociągowej:

W chwili obecnej prowadzone są inwestycje związane z budową i remontem sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:

  1. Wodzisław Śl. ul. Letnia
  2. Rogów ul. Wytrzęsów
  3. Rudułtowy ul. Broniewskiego

W związku z prowadzeniem powyższych budów mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji wraz z zakłóceniami w dostawie wody.

Osoby do kontaktu:

Kierownik działu TB Michał Mrozek tel: 032 455 26 34 wew. 378

Starszy Mistrz działu TB Zdzisław Sankala tel: 032 455 26 34 wew. 322