do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/KOMUNIKATY/Prowadzone inwestycje

Prowadzone inwestycje

Inwestycje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej prowadzone są inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach 

  1. Radlin ul. Głożyńska
  2. Marklowice ul. Goplany
  3. Gorzyce ul. Bogumińska - boczna (droga dojazdowa obok DPS)

W związku z prowadzeniem powyższych budów mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji.

Osoby do kontaktu:

Kierownik działu TB Michał Mrozek tel: 032 455 26 34 wew. 378

Zastępca Kierownika działu TB Michał Materzok tel: 032 455 26 34 wew. 379

Mistrz działu TB Piotr Wężowicz tel: 032 455 26 34 wew. 379

 

Inwestycje dotyczące budowy i remontów sieci wodociągowej:

W chwili obecnej prowadzone są inwestycje związane z budową i remontem sieci wodociągowej w następujących miejscowościach:

  1. Rogów ul. Rogowiec - Raciborska
  2. Gołkowice ul. 1-Maja 
  3. Wodzisław Śl. ul. Dąbrowskiego
  4. Gorzyczki ul. Raciborska

W związku z prowadzeniem powyższych budów mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do posesji wraz z zakłóceniami w dostawie wody.

Osoby do kontaktu:

Kierownik działu TB Michał Mrozek tel: 032 455 26 34 wew. 378

Starszy Mistrz działu TB Zdzisław Sankala tel: 032 455 26 34 wew. 322