PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/komunikaty/wstepne-konsultacje-rynkowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Wstępne konsultacje rynkowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  zaprasza do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych związanych z postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wdrożenie systemu zdalnych odczytów wodomierzy.

10.06.2022 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Załącznik nr 1 - regulamin

Załącznik nr 2 - zgłoszenie do udziału