• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/Aktualnosci/Nowe stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 7.02.2023r.

Nowe stawki opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki od 7.02.2023r.

2023-02-06

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od 7.02.2023 roku na okres trzech lat, obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Poniżej przedstawiamy wysokości cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

LP. RodzajE cen cena w okresie od 07.02.2023 do 06.02.2024 cena w okresie od 07.02.2024 do 06.02.2025

cena w okresie od 07.02.2025 do 06.02.2026

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 6,65 zł/m3 7,18 zł/m3 6,93 zł/m3 7,48 zł/m3 7,01 zł/m3 7,57 zł/m3
2 1 m3 odbieranych ścieków komunalnych 10,81 zł/m3 11,67 zł/m3 11,06 zł/m3 11,94 zł/m3 11,15 zł/m3 12,04 zł/m3

 

Stawki opłat abonamentowych uzależnione są od poszczególnych grup taryfowych. Szczegółowe taryfy dostępne są na internetowej stronie Przedsiębiorstwa:

Taryfa za zaopatrzenie w wodę
Taryfa za odprowadzane ścieki

Szacujemy, że średni wzrost opłat, łącznie za wodę i ścieki, dla naszych indywidualnych Klientów przypadający na 1 osobę na miesiąc wyniesie około 8 zł brutto (poniżej wyjaśnienie przyczyn).

Jednocześnie informujemy, że obniżeniu uległy stawki opłat abonamentowych dotyczące dostarczania wody. W szczególności znacznemu obniżeniu uległy stawki abonamentowe w przypadku skorzystania z dostarczania faktury w formie elektronicznej (4 zł brutto/m-c taniej w stosunku do faktury papierowej) do czego Państwa serdecznie zachęcamy (link: ibo.pwik-wodzislaw.pl).

Przyczyną istotnego podwyższenia ceny 1m3 wody i ścieków jest wystąpienie gwałtownych zmian warunków ekonomicznych dotyczących Spółki, które są podstawą do ustalenia owych cen za wodę i ścieki.

Zmiana ceny dostarczanej wody

W przypadku wody, głównym czynnikiem wpływającym na zmianę jej ceny jest znaczący wzrost kosztów hurtowego zakupu wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach. Z uwagi na fakt, iż PWiK nie posiada własnych ujęć, woda kupowana od dostawcy hurtowego stanowi najistotniejszy, niezależny od Spółki, a mający bezpośredni wpływ na wysokość cen i stawek opłat składnik kosztów. Koszt hurtowego zakupu wody ponoszony przez PWiK, wzrósł od 1 stycznia 2023 r. (łącznie z podwyżkami które weszły w życie 2021 r., a które PWiK dotychczas nie przenosił na Klientów) łącznie o ok. 50%.

 

Zmiana ceny odbieranych ścieków

W przypadku ścieków, głównym czynnikiem wpływającym na zmianę ceny 1 m3 są:

  • kilkusetprocentowe wzrosty cen energii elektrycznej (energia elektryczna zużywana jest przede wszystkim na potrzeby oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków),
  • kilkusetprocentowe podwyżki oprocentowania kredytów i pożyczek na skutek wzrostu stóp procentowych. PWiK zaciągnęło ww. pożyczki i kredyty na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków unijnych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Wodzisław Śl., Radlin, Rydułtowy, Gorzyce i Marklowice.
  • prawie 30% wzrost kosztów usług związanych z odbiorem i utylizacją osadów ściekowych realizowanych przez specjalistyczne firmy,
  • wzrost amortyzacji, podatków i opłat związanych z oddaniem do użytkowania nowo wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych,
  • kilkunastokrotny wzrost cen gazu ziemnego zużywanego na potrzeby ogrzewania obiektów PWiK.

 

W związku z powyższym pomimo usilnych starań Spółki dążących do obniżenia całkowitych kosztów działalności wodociągowej i kanalizacyjnej (łącznie z ograniczaniem zatrudnienia) mając na względzie powyższe, wymusza to na PWIK konieczność zmiany aktualnie obowiązujących taryf.

Prosimy o zrozumienie, gdyż wprowadzane zmiany są konieczne, zabezpieczają PWIK przed utratą płynności i mają na celu zapewnienie ciągłości świadczonych usług oraz ich jakości na dotychczasowym poziomie.

 

                                                                                   Zarząd PWiK