PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/main/aktualnosci/Sprzedaz-billboardu/idn:24
Drukuj grafikę : tak / nie

Sprzedaż billboardu

Sprzedaż billboardu

2021-10-15

                                           

Przedmiot aukcji:

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż przenośnej dwustronnej tablicy informacyjnej o wymiarach 2,38m x 5,05m (format billboardowy) wraz z całą konstrukcją i podstawą. Stelaż tablicy wykonany został z profili stalowych, pomalowanych farbą podkładową i farbą wierzchniego krycia. Cała konstrukcja posadowiona jest na stopie z betonu zbrojonego, wyposażonej w uchwyty montażowe pozwalające na transport. W 2020 r. powierzchnia reklamowa tablicy została dokładnie oczyszczona z poprzednich warstw i wyklejona ponownie (jedna warstwa). Dokonano również drobnej naprawy w postaci wzmocnienia ramek tablicy.

Data wykonania tablicy: Tablica została wykonana w 2010 r.
Lokalizacja: Tablica posadowiona jest w Radlinie przy ul. Rymera, na działce nr 4263/26.
Warunki zakupu:   Nabywca na własny koszt zdemontuje i usunie tablicę reklamową w terminie do 07.11.2021 r.
Oferty:   

Oferty zakupu należy składać na adres e-mail: do dnia 22.10.2021 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 785 066 471