do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/Aktualnosci/Woda w kranach bezpieczna

Woda w kranach bezpieczna

2020-04-08

Woda w kranach bezpieczna

Woda dostarczana klientom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim pochodzi z ujęć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Na ujęciach tych stosowane są nowoczesne procesy koagulacji i filtracji, oraz dezynfekcji poprzez ozonowanie. Ponadto woda poddawana jest dodatkowemu chlorowaniu w zbiornikach w Pszowie. Powyższe technologie zapewniają bezpieczeństwo sanitarne wody.


WHO uspokaja

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że nie istnieje zagrożenie dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
Jak wynika z najnowszej publikacji WHO „Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus” wcześniej obowiązujące wytyczne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również obecną sytuację, która dotyczy koronawirusa.


Proces uzdatniania niszczy koronawirusy

WHO przypomina, że koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków i odpowiadają za 10 - 20 proc. przeziębień i tzw. infekcji grypowych. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy mają niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, np. ozon, chlor czy podchloryn sodu, które są powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody.
Woda dostarczana klientom Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów, w szczególności koronawirusa SARS-CoV2, wywołującego chorobę COVID-19.