• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Właściciel witryny www.pwik-wodzislaw.pl

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresami www.pwik-wodzislaw.pl jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiada właściciel i jego pracownicy, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność PWiK lub ich autorów.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla PWiK lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..
 7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. poprzez podanie źródła w postaci Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. www.pwik-wodzislaw.pl
 8. Otrzymując dostęp do stron Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

 1. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.
 2. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
  1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
   1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
   2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Obowiązywanie zasad

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.