• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Certyfikaty ISO

Certyfikaty ISO

Dążąc do spełnienia oczekiwań naszych klientów, a także poprawy i kontroli wpływu Przedsiębiorstwa na środowisko w 2005r. w PWiK Sp. z o.o. został opracowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001. System zarządzania jakością oraz ISO 14001. System zarządzania środowiskiem.

Przedsiębiorstwo przyjęło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której nadrzędnymi celami są zadowolenie klienta oraz ochrona środowiska, a także określiło Znaczące aspekty środowiskowe.
Zgodność systemu została sprawdzona po raz pierwszy podczas auditu certyfikacyjnego przeprowadzonego w listopadzie 2005r. i jest potwierdzona podczas corocznych auditów zewnętrznych. Audity przeprowadziła firma DEKRA Certification. Uzyskane certyfikaty są dowodem na to, że poprzez ciągłe doskonalenie świadczymy usługi na wysokim poziomie, maksymalnie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko.

ISO DEKRA 9001

ISO DEKRA 14001