do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Główne obiekty spółki/Oczyszczalnia ścieków Rydułtowy

Oczyszczalnia ścieków Rydułtowy

Oczyszczalnia RydułtowyOczyszczalnia ścieków “Rydułtowy” zlokalizowana jest przy ul. Obywatelskiej w Rydułtowach. Zlewnią oczyszczalni jest miasto Rydułtowy, skąd siecią kanalizacyjną doprowadzane są ścieki w ilości ok. 2 000 m3/d, co stanowi jedynie połowę wytwarzanych w gminie ścieków bytowo-gospodarczych.
Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi.

W roku 2007 zakończona została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni, a jej obecna przepustowość wynosi 3 995 m3/dobę. W zastosowanej technologii oczyszczania ścieków wyodrębnić można proces mechanicznego oczyszczania, w wyniku którego zatrzymane są większe zanieczyszczenia i zawiesiny mineralne. Kolejnym procesem jest oczyszczanie biologiczne, które prowadzone jest w warunkach tlenowo-beztlenowych, w odpowiednio wydzielonych strefach reaktorów biologicznych. Wyodrębniono strefy defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Równocześnie z oczyszczaniem ścieków w reaktorze prowadzona jest tlenowa stabilizacja osadu. Osad ściekowy higienizowany jest wapnem, a następnie odwadniany na prasie taśmowej.

Zastosowanie nowoczesnych procesów oczyszczania pozwala na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, tj.:

  • BZT5 - 15 mg/l
  • ChZT - 125 mg/l
  • zawiesina ogóna - 35 mg/l
  • azot ogólny - 15 mg/l
  • fosfor ogólny - 2 mg/l

Zakładowe laboratorium prowadzi stałą kontrolę jakości oczyszczanych ścieków oraz bada jakość wód odbiornika - rzeki Nacyny. Badania wykazują, że wprowadzanie ścieków oczyszczonych nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.