PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/o-nas/podstawowe-informacje-o-spolce
Drukuj grafikę : tak / nie

Podstawowe informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd

Prokurenci

Rada Nadzorcza