do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/o-nas/podstawowe-informacje-o-spolce
Drukuj grafikę : tak / nie

Podstawowe informacje o spółce

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • ul.Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski
 • Nr KRS 0000106055 Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Kapitał zakładowy 165.313.015,00 PLN
 • NIP 647-20-74-552 REGON 273617720
 • Konto: ING Bank Śląski S.A. CBK Bielsko Biała
  21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

Zarząd

 • Wiesław Blutko - Prezes Zarządu
 • Katarzyna Machowska - Bujak - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Technicznych

Prokurenci

 • Katarzyna Jeżak - Główna Księgowa
 • Marek Chrószcz - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 • Michał Mrozek - Kierownik Działu budowy i remontów sieci wod-kan

Rada Nadzorcza

 • Monika Klimczok - Przewodniczący
 • Andrzej Stempniak - Zastępca Przewodniczącego
 • Dorota Rajszys - Sekretarz
 • Lidia Chrzan
 • Stanisław Sikorski