• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim został przyjęty uchwałą nr III/21/2019 Zgromadzenia MZWiK z dnia 12 czerwca 2019r.., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod poz.5339 z dnia 19 lipca 2019r. i obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2019r.

Regulamin określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez PWiK Sp. z o.o. oraz prawa i obowiązki odbiorców jego usług.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2019-08-02 262.21KB pobierz plik: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków drukuj plik: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków