• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Siedziba główna

siedziba główna

Siedziba główna Spółki mieści się w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Marklowickiej 15

W budynkach przy ul. Marklowickiej 15 znajdują się:

 • Biura Zarządu Spółki
 • Biuro Obsługi Klienta
 • Dział rozliczeń z odbiorcami
 • Dział organizacyjno-prawny i kontroli jakości
 • Dział BHP i p.poż
 • Dział księgowości
 • Dział informatyczny
 • Dział płac i spraw pracowniczych
 • Dział gospodarki materiałowej i transportu
 • Dział przygotowania inwestycji i nadzoru budowlanego
 • Dział eksploatacji sieci wodociągowej
 • Dział budowy i remontów sieci wod-kan
 • Jednostka Realizująca Projekt