do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Zakres działalności przedsiębiorstwa

Zakres działalności przedsiębiorstwa

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje:

  • dostawę wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • prace projektowe oraz wydawanie warunków przyłączenia
  • wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych


Swoją działalność PWiK Sp. z o.o. prowadzi na obszarze 10 gmin zamieszkanych przez 163 tys. mieszkańców.

Ogółem przedsiębiorstwo eksploatuje:

  • sieć wodociągową o długości 1 490 km w tym 27 674 przyłączy wodociągowych
  • sieć kanalizacyjną o długości 523 km
  • dwie oczyszczalnie ścieków tj. OŚ Karkoszka II o przepustowości Q= 15 000 m3/d i OŚ Rydułtowy o przepustowości Q = 3 995 m3/d
  • 65 przepompowni ścieków