• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Zakres działalności przedsiębiorstwa

Zakres działalności przedsiębiorstwa

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje:

 • dostawę wody
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • prace projektowe oraz wydawanie warunków przyłączenia
 • wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych


Swoją działalność PWiK Sp. z o.o. prowadzi na obszarze 10 gmin zamieszkanych przez 163 tys. mieszkańców.

Ogółem przedsiębiorstwo eksploatuje:

 • sieć wodociągową o długości 1 573 km w tym 29 764 przyłączy wodociągowych
 • sieć kanalizacyjną o długości 649 km
 • dwie oczyszczalnie ścieków tj. OŚ Karkoszka II o przepustowości Q= 15 000 m3/d i OŚ Rydułtowy o przepustowości Q = 3 995 m3/d
 • 81 przepompowni ścieków