do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/O NAS/Zakres działalności przedsiębiorstwa

Zakres działalności przedsiębiorstwa

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje:

  • dostawę wody.
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
  • wykonywanie przyłączy wodociągowych oraz prace remontowe w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • prace projektowe oraz wydawanie warunków przyłączenia.
  • wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych.


Swoją działalność PWiK Sp. z o.o. prowadzi na obszarze 10 gmin zamieszkanych przez 163 tys. mieszkańców.

Ogółem przedsiębiorstwo eksploatuje:

  • sieć wodociągową o długości 1 470 km w tym 27 357 przyłączy wodociągowych,
  • sieć kanalizacyjną o długości 517 km
  • dwie oczyszczalnie ścieków tj. OŚ Karkoszka II o przepustowości Q= 15 000 m3/d i OŚ Rydułtowy o przepustowości Q = 3 995 m3/d.
  • 60 przepompowni ścieków