PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/o-nas/zakres-dzialalnosci-przedsiebiorstwa
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakres działalności przedsiębiorstwa

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje:


Swoją działalność PWiK Sp. z o.o. prowadzi na obszarze 10 gmin zamieszkanych przez 163 tys. mieszkańców.

Ogółem przedsiębiorstwo eksploatuje: