POIiŚ oraz EFRR
Strona główna/PROJEKT JRP/Aktualności JRP

Aktualności JRP

 

Podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W dniu 05.05.2023 r. został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie.  Najważniejsze zmiany wprowadzone w wyniku podpisania aneksu to:

  • rozszerzenie zadania na OŚ Karkoszka II
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Rydułtowach,
  • zakup przewoźnych agregatów prądotwórczych dla zapewnienia awaryjnego zasilania przepompowni ścieków,
  • dodanie zadania wykonanego siłami własnymi umożliwiającego podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach,
  • przedłużenie terminu rozliczenia efektu ekologicznego do 31.12.2024 r.;

 

 

W wyniku zawarcia aneksu zmianie uległa całkowita wartość Projektu do 112 584 008,84 zł . Wysokość kosztów kwalifikowanych oraz dofinansowania Projektu pozostała bez zmian.

 

 Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ

  

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu III

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Wodzisław Śląski

2019-11-06

POBIERZ

2.

Radlin

 2019-11-13

 POBIERZ

3.

Gorzyce

2019-11-18 

POBIERZ

4.

Olza

2020-02-13

POBIERZ

 

 

do góry