do góry
Strona główna/PROJEKT JRP/Aktualności JRP

Aktualności JRP

Zaawansowanie rzeczowe Projektu- jesteśmy na półmetku!

Roboty budowlane Etap I

Roboty budowlane w ramach I Etapu Projektu zostały zakończone.

Wykonano łączni: 19,22 km sieci kanalizacyjnej, Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 1 poniżej.

 

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Przepom-pownia ścieków Wykonanie
(szt.) (km)
Kontrakt nr 1
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap I Jastrzębska, Jodłowa, Batalionów Chłopskich, Czarnieckiego, Jabłoniowa, Teligi 132 2 6,50
Kontrakt nr 3
INKO sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I Głożyńska, Rymera 48 1 2,65
Kontrakt nr 5
 
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I Bohaterów Warszawy, Tetmajera 50 1 3,47
Kontrakt nr 7
INSTAD Adam Rojek
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I Okrężna, Wyzwolenia, Jabłoniowa, Wiśniowa, Strażacka

57

___ 1,75
Kontrakt nr 9
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum-etap I Bogumińska, Kozielska, Raciborska, Stawowa, Wiejska, Zamkowa 99 1 4,85
RAZEM 386 5 19,22

 

* rzeczywista powykonawcza długość (bez studni) jest nieco mniejsza w stosunku do planu
Dodatkowo w ramach kontraktu nr 9 zmodernizowano ok 2,3 km sieci wodociągowej oraz przyłącza a Wykonawca przełączył 69 budynków do nowej sieci wodociagowej.

 

Roboty budowlane Etap II

Łączny postęp rzeczowy Etapu II: 19,65 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 84 % tego etapu oraz 28 %  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 2 poniżej:

   

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna*-plan Przepom-pownia ścieków Wykonanie
Zaawanso-
wanie

(km)

(szt.) (km) (%)
Kontrakt nr 2
ZISCO sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II

Poprzeczna, Starowiejska

51 2,11 1 1,60 76
Kontrakt nr 4
SIB s.c
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II

Głożyńska, Rymera, Wawrzyńczyka

108 4,75 1 4,14 87
Kontrakt nr 6
Konsorcjum
ZISCO sp. z o.o.
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II

Bohaterów Warszawy, Boya-Żeleńskiego, Krucza, Nowa, Orlovska, Skowronków, Tygrysia

184 4,45 ___ 2,70 61
Kontrakt nr 8
ZISCO sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II

Długa, Fiołkowa, Krakusa, Rzemieślnicza, Strażacka, Wyzwolenia

51 2,48 1 2,31 93
Kontrakt nr 12
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów

Krzywa, Palarni, Polna, Powstańców, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów, Wyzwolenia, Dołki

256 9,68 ___ 8,90 92
RAZEM 650 23,47 3 19,65 84


* Zgodnie z załącznikiem "Opis projektu" do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie.

 Dane aktualne na dzień 08.07.2019r.

Sumaryczny postęp rzeczowy I i II etapu Projektu to: 38,87 km sieci kanalizacyjnej co stanowi łącznie ok. 55 % zakresu sieci całego Projektu.

 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W wyniku znacznego wzrostu cen robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od kwietnia 2018r. prowadziła starania o zwiększenie dofinansowania Projektu oraz kwoty przynanej pożyczki. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12.09.2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażajacą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zmiany finansowe w Umowie o Dofinansowanie , zostały przedstawione poniżej:

 

W wyniku podpisania aneksu do Umowy o Dofinansowanie, kwota otrzymanego dofinansowania wzrosła z 46 378 577,37 zł na 56 329 350,60 zł tj. o prawie 10 mln zł.

Starania o zwiększenie kwoty pożyczki z 15 mln zł do 19,5 mln w celu pokrycia zwiększonego wkładu własnego zakończyły się także sukcesem w dn. 16.01.2019r. podpisano aneks do umowy pożyczki oraz ustanowiono zabezpieczenie wekslowe na rzecz NFOŚiGW w Warszawie w docelowej wysokości.

Mamy nadzieję, że zwiększone dofinansowanie pozwoli bezproblemowo zrealizować zadeklarowany zakres robót.

 

Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ