do góry
Strona główna/PROJEKT JRP/Aktualności JRP

Aktualności JRP

UWAGA KONKURS (klik)

Postępowania przetargowe

 

Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląsk- Etap III" (klik)  Postępowanie przetargowe nr ZP/2019/1

Termin składania ofert: 29.04.2019 r.

Przedmiotem postępowania jest budowa ok 24 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi.

Zamówienie składa się z nastepujących części:

Część 1 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski - etap III"

Część 2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III"

Część 3 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III"

  

Część

Nazwa zadania

Lokalizacja

Zakres

1

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III"

Oraczy, Zdrojowa, Norwida, Dołki, Pszowska, Smolna, Strażacka, Wesoła, Matki Teresy z Kalkuty, Jabłoniowa, Pałacowa, Jurija Gagarina

Budowa ok. 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 1,2 km wraz z przyłączami o długości ok 0,6 km.

2

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III"

Rybnicka, Kominka, Wawrzyńczyka, Rymera

Budowa ok. 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. 

3

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III"

Akacjowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kościelna, Kozielska, Piaskowa, Raciborska, Rybnicka, Stawowa, Strażacka, Wiejska, Wierzbowa, Zamkowa, Bogumińska, Klonowa

Budowa ok. 9,0 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 3,3 km wraz z przyłączami o długości ok 1,00 km.

 

 

RAZEM

23,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4,5 km sieci wodociagowej, 1,6 km przyłączy wodociągowych do mieszkańców oraz 4 przepompowni ścieków

 

 

Zaawansowanie rzeczowe Projektu- 1/3 Projektu już za nami!

Roboty budowlane Etap I

Roboty budowlane w ramach I Etapu Projektu zostały zakończone. Pozostały wyłącznie prace odtworzeniowe oraz porządkowe. 

Łączny postęp rzeczowy Etapu I: 19,02 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 100 % tego etapu (po uwzględnieniu  powykonawczej dlugości sieci) oraz prawie 27%  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 1 poniżej.

 

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna-plan Przepom-pownia ścieków Wykonanie
Zaawanso-
wanie

(km)

(szt.) (km) (%)
Kontrakt nr 1
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap I Jastrzębska, Jodłowa, Batalionów Chłopskich, Czarnieckiego, Jabłoniowa, Teligi 137 6,5 2 6,3 100*
Kontrakt nr 3
INKO sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I Głożyńska, Rymera 48 2,7 1 2,65 100*
Kontrakt nr 5
 
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I Bohaterów Warszawy, Tetmajera 50 3,5 1 3,47 100*
Kontrakt nr 7
INSTAD Adam Rojek
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I Okrężna, Wyzwolenia, Jabłoniowa, Wiśniowa, Strażacka 57 1,9 ___ 1,75 100*
Kontrakt nr 9
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum-etap I Bogumińska, Kozielska, Raciborska, Stawowa, Wiejska, Zamkowa 100 5,0 1 4,85 100*
RAZEM 392 19,6 5 19,02 100*

 

* rzeczywista powykonawcza długość (bez studni) jest nieco mniejsza w stosunku do planu
Dodatkowo w ramach kontraktu nr 9 zmodernizowano ok 2,3 km sieci wodociągowej oraz przyłącza a Wykonawca przełączył 69 budynków do nowej sieci wodociagowej.

 

Roboty budowlane Etap II

Łączny postęp rzeczowy Etapu II: 14,1 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 60 % tego etapu oraz prawie 20 %  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli 2 poniżej:

   

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna*-plan Przepom-pownia ścieków Wykonanie
Zaawanso-
wanie

(km)

(szt.) (km) (%)
Kontrakt nr 2
ZISCO sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II

Poprzeczna, Starowiejska

51 2,11 1 1,10 52
Kontrakt nr 4
SIB s.c
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II

Głożyńska, Rymera, Wawrzyńczyka

108 4,75 1 3,60 76
Kontrakt nr 6
Konsorcjum
ZISCO sp. z o.o.
ZISCO Sp. z o.o. spółka komandytowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II

Bohaterów Warszawy, Boya-Żeleńskiego, Krucza, Nowa, Orlovska, Skowronków, Tygrysia

184 4,45 ___ 2,10 47
Kontrakt nr 8
ZISCO sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II

Długa, Fiołkowa, Krakusa, Rzemieślnicza, Strażacka, Wyzwolenia

51 2,48 1 2,00 81
Kontrakt nr 12
Budexim sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów

Krzywa, Palarni, Polna, Powstańców, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów, Wyzwolenia, Dołki

256 9,68 ___ 5,30 55
RAZEM 650 23,47 3 14,10 60


* Zgodnie z załącznikiem "Opis projektu" do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie.

 

Sumaryczny postęp rzeczowy I i II etapu Projektu to: 33,12 km sieci kanalizacyjnej co stanowi łącznie ok. 47 % zakresu sieci całego Projektu.

 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W wyniku znacznego wzrostu cen robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od kwietnia 2018r. prowadziła starania o zwiększenie dofinansowania Projektu oraz kwoty przynanej pożyczki. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12.09.2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażajacą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zmiany finansowe w Umowie o Dofinansowanie , zostały przedstawione poniżej:

 

W wyniku podpisania aneksu do Umowy o Dofinansowanie, kwota otrzymanego dofinansowania wzrosła z 46 378 577,37 zł na 56 329 350,60 zł tj. o prawie 10 mln zł.

Starania o zwiększenie kwoty pożyczki z 15 mln zł do 19,5 mln w celu pokrycia zwiększonego wkładu własnego zakończyły się także sukcesem w dn. 16.01.2019r. podpisano aneks do umowy pożyczki oraz ustanowiono zabezpieczenie wekslowe na rzecz NFOŚiGW w Warszawie w docelowej wysokości.

Mamy nadzieję, że zwiększone dofinansowanie pozwoli bezproblemowo zrealizować zadeklarowany zakres robót.

 

Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ