do góry
Strona główna/PROJEKT JRP/Aktualności JRP

Aktualności JRP

 

Harmonogramy aktualnie prowadzonych robót (klik)

Podpisano kolejną umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Olza

W dniu 20.01.2020 r. podpisano umowę z nowym Wykonawcą. W ramach postępowania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III"  do wybudowania jest ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 3 przepompowniami ścieków, przebudowa sieci wodociągowej o długości ok. 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok. 2,5 km oraz remont ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej.

Kontraktowa wartość robót wynosi 15 506 884, 27 zł brutto. 

Prace będą realizowane w Olzie w rejonie następujących ulic: Bogumińskiej, Dworcowej, Kościelnej, Słonecznej, Stawowej, Szkolnej, Wiejskiej, Wierzbowej, Zwycięstwa. 

Wykonawca Kontraktu: AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą: Dělnická 884/41, Havířov - Prostřední Suchá, PSČ 735 64, Czechy

Długość trwania kontraktu: 24 m-ce

 

 Harmonogram aktualnie prowadzonych robót (klik)

Aktualnie prowadzone roboty budowlane

 

Roboty budowlane Etap III***

W ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" prowadzone są roboty budowlane w Gorzycach, Wodzisławiu Śląskim - dzielnica Kokoszyce, Radlinie oraz Olzie.

Łączny postęp rzeczowy Etapu III: 10,9 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi około 34 % tego etapu oraz 15 %  całego Projektu. Szczegóły postępu rzeczowego zaprezentowano w Tabeli poniżej:

    

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Liczba bud.  do podł. - plan

 

Kanalizacja sanitarna*
-plan
Wodociąg plan  Przepom-pownia ścieków Wykonanie
 
Zaawanso-
wanie

      (km)

     (km) (szt.) Kanalizacja (km) Wodociag (km) (%)
Kontrakt nr 2a
TECHNICAL SOLUTIONS sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III

Pszowska,
Strażacka,
Norwida,
Wesoła,
Smolna,
Dołki,
Matki Teresy
z Kalkuty,
Oraczy,
Zdrojowa, 
Norwida,
Strażacka,
Wesoła,
Dołki

247 11,3 1,8 2 4,70 1,40 42
Kontrakt nr 4a
SIB s.c
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III

Os. Zacisze
(Rymera, Wawrzyńczyka),
Kominka, 
Rybnicka,
Korfantego nr 80

59 3,4 ___ 2 3,14 __ 93
Kontrakt nr 10
TECHNICAL SOLUTIONS Sp. z o.o.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III

 Akacjowa,
Jesionowa,
Wierzbowa,
Klonowa,
Piaskowa
(do nr 44), Raciborska, 
Rybnicka,
 Bogumińska, Kasztanowa,
 Kozielska, Kościelna, Kopernika, Ogrodowa, Stawowa, 
Strażacka, Wiejska,  Zamkowa,

250 9,02 3,3 ___ 2,58 0,82 29
Kontrakt nr 11
AWT REKULTIVACE A.S.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III

Bogumińska,
Dworcowa,
Słoneczna,
Szkolna,Kościelna, Dworcowa, Stawowa,
 Wiejska, Zwycięstwa.

214 8,6 7,3 sieć wodociagowa, 2,5 przyłącza wodociągowe 3 0,45 1,73 5
RAZEM 770 32,32 12 7 10,90 3,95 34

 

 ***Dane aktualne na dzień 22.05.2020r.

 

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski".

 

W wyniku znacznego wzrostu cen robót budowlanych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. od kwietnia 2018r. prowadziła starania o zwiększenie dofinansowania Projektu oraz kwoty przynanej pożyczki. Wniosek Przedsiębiorstwa spotkał się z akceptacją zarówno NFOŚiGW jak i Ministerstwa Środowiska. Po dopełnieniu wymaganych formalności dnia 12.09.2018 r. nastąpiło podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0119/16 pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" pomiędzy beneficjentem: Przedsiębiorstwem Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, a Instytucją Wdrażajacą - Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Zmiany finansowe w Umowie o Dofinansowanie , zostały przedstawione poniżej:

 

W wyniku podpisania aneksu do Umowy o Dofinansowanie, kwota otrzymanego dofinansowania wzrosła z 46 378 577,37 zł na 56 329 350,60 zł tj. o prawie 10 mln zł.

Starania o zwiększenie kwoty pożyczki z 15 mln zł do 19,5 mln w celu pokrycia zwiększonego wkładu własnego zakończyły się także sukcesem w dn. 16.01.2019r. podpisano aneks do umowy pożyczki oraz ustanowiono zabezpieczenie wekslowe na rzecz NFOŚiGW w Warszawie w docelowej wysokości.

Mamy nadzieję, że zwiększone dofinansowanie pozwoli bezproblemowo zrealizować zadeklarowany zakres robót.

 

Spotkania z mieszkańcami.

W ramach działań promocyjnych z mieszkańcami z obszarów, na których rozpoczynane były roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu  pt. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” przeprowadzono serię spotkań.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla tych, którzy jednak nie mieli możliwości
w nich uczestniczyć, poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas spotkań.

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu I

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2017-10-23

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2017-10-24

POBIERZ

3.

Gorzyce

2017-10-30

POBIERZ

4.

Radlin

2017-11-0

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2017-11-09

POBIERZ

 

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu II

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Marklowice

2018-10-15

POBIERZ

2.

Rydułtowy

2018-09-18

POBIERZ

3.

Rogów

2018-09-10

POBIERZ

4.

Radlin

2018-10-01

POBIERZ

5.

Wodzisław Śląski

2018-08-22

POBIERZ

  

Harmonogram spotkań dla mieszkańców objętych budową kanalizacji sanitarnej dla Etapu III

LP

Miejscowość

Data SPOTKANIA

POBIERZ

1.

Wodzisław Śląski

2019-11-06

POBIERZ

2.

Radlin

 2019-11-13

 POBIERZ

3.

Gorzyce

2019-11-18 

POBIERZ

4.

Olza

2020-02-13

POBIERZ

 

 

top_baner