do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/cenniki-jrp
Drukuj grafikę : tak / nie

Cennik

Buduj szybko, buduj tanio. Dla rzetelnych klientów, którzy podłączą swoje budynki do kanalizacji niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji o możliwości przyłączenia się, przygotowaliśmy następujące propozycje:: 

  • możliwość zakupu dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego za 1 zł,
  • możliwość zakupu materiałów do budowy przyłącza po cenach hurtowych,
  • nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez pracowników PWiK,
  • powykonawcza inwentaryzacyjna geodezyjna w cenie 263,22 zł.