do góry

 

Budowa kanalizacji ETAP III - lata 2019-2021

Nr kontraktu Nazwa kontraktu Długość trwania kontraktu Lokalizacja Pobierz mapę Osoba prowadząca
2a Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim-etap III 24 Pszowska, Strażacka, Norwida, Wesoła, Smolna, Dołki, Matki Teresy z Kalkuty, Pałacowa, Gagarina POBIERZ Agata Staszewska-Madzia tel. (32) 455 26 34 wew. 373
Jabłoniowa POBIERZ 
Oraczy, Zdrojowa POBIERZ
Oraczy, Młodzieżowa POBIERZ
4a Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie-etap III 12 Kominka POBIERZ Patrycja Czogała-Obrusnik tel. (32) 455 26 34 wew. 372
 Rybnicka POBIERZ
 os. Zacisze POBIERZ

   10

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III

24  Bogumińska, Zamkowa POBIERZ

 

 

 

Weronika Kawałek tel. (32) 455 26 34 wew. 374

Stawowa, Jesionowa, Kasztanowa, Akacjowa,Wierzbowa,  Raciborska, Kozielska, Wiejska, Ogrodowa  POBIERZ
Ogrodowa, Rybnicka, Kozielska, Wierzbowa, Raciborska, Kościelna, Strażacka, Kopernika, Klonowa, Piaskowa (do nr 23)  POBIERZ
11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III 24 Bogumińska, Dworcowa, Słoneczna,
Szkolna,Kościelna.
 POBIERZ Patrycja Czogała-Obrusnik tel. (32) 455 26 34 wew. 372
Dworcowa, Stawowa,
 Wiejska, Zwycięstwa.
POBIERZ 

 

W dniu 27.09.2019 r. podpisano umowy z nowymi Wykonawcami na realizację kontraktów nr 2a, 4a, 10 w ramach postępowania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski - etap III".

W dniu 20.01.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą kontraktu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III"

Łącznie do wykonanania w ramach III etapu jest ponad 32  km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa ponad 11 km sieci wodociągowej, 3,2 km przyłączy wodociagowych oraz 6 przepompownie ścieków. Kontraktowa wartość robót wynosi
ponad 43 mln zł.

 

 Poniżej w tabeli zaprezentowano sczegóły postępu rzeczowego zakończonego zadania w ramach III etapu Projektu:

Nr Kontraktu/ Wykonawca Nazwa Kontraktu Lokalizacja Kan. san.*
-plan
Wodociąg plan  Przepom-pownia ścieków Wykonanie
 
Zaawanso-
wanie

      (km)

     (km) (szt.) Kanalizacja (km) Wodociag sieć (km) (%)
Kontrakt nr 4a
SIB s.c
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III

Os. Zacisze
(Rymera, Wawrzyńczyka),
Kominka, 
Rybnicka,
Korfantego nr 80

 Liczba budynków planowanych do podłączenia:80

4,02** ___ 2 4,02** __ 100
RAZEM 4,02 ___ 2 4,02 ___ 100

 ** W tym 0,62 km roboty dodatkowe

 

Podpisanie umowy z firmą AWT REKULTIVACE (roboty Olza)

 

Spotkania z mieszkańcami

 

Podpisanie umowy z firmą TECHNICAL SOLUTIONS (roboty Gorzyce, Wodzisław)

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III