PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/o-projekcie
Drukuj grafikę : tak / nie

O Projekcie

"Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski"

Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zasadniczym zadaniem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, który pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń biogennych z wody (pierwiastki z grupy azotu i fosforu które mają negatywny wpływ na życie roślin, zwierząt i człowieka).

Priorytetem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Wodzisław Śląski. Działania objęte Projektem umożliwiają likwidację istniejących niedoborów w zakresie zbiorczego systemu wodno-ściekowego.

Budowa sieci kanalizacyjnej obejmie takie miasta i gminy jak:

W wyniku realizacji Projektu nastąpi:

Efektem powyższych działań będzie:

Źródła finansowania projektu 

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski” jest finansowane w największej mierze z ze środków UE - to właśnie dzięki nim możecie Państwo podłączyć swoje nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Dzięki temu, mamy nadzieję, że Wasz komfort życia jak i Waszych bliskich ulegnie poprawie.