POIiŚ oraz EFRR
Strona główna/PROJEKT JRP/Podłącz się

Podłącz się

Drogi Kliencie na wstępie pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek niezwłocznego przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie informujemy, że nie podjęcie żadnych działań zmierzających do podłączenia podlega karze grzywny.

Szanowny Mieszkańcu, podłączenie do naszej nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej nie tylko poprawi Twój komfort życia, ale i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne! Poniżej przedstawiamy prosty sposób, który pozwoli Ci na sprawne podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Najpierw budowa sieci kanalizacyjnej potem przyłącza do budynków !

  • Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków może nastąpić dopiero wtedy, gdy sieć kanalizacyjna jest już przyjęta do eksploatacji - o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaniesz poinformowany pisemnie przez PWiK Sp. z o.o.
  • Nie włączaj się do kanalizacji samowolnie - jest to zabronione !
  • Nie odprowadzaj wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej - to również jest zabronione!

Budowa przyłącza kanalizacyjnego.

Zgłoś w PWiK zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i umów się na odbiór techniczny. 

  • tel. 500 012 874 - Marek Szuścik - dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
  • tel. 785 750 002 - Tomasz Tomaszewski - dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
  • 32 455 60 43, wew. 225 - biuro - dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej
  • Przyłącze kanalizacyjne możesz wykonać samodzielnie lub zatrudniając dowolną firmę świadczącą takie usługi.
  • Pozostaw wykop otwarty aż do momentu wykonania wcinki i odbioru technicznego. 
  • Na sam koniec podczas odbioru technicznego ścieków podpisz umowę z PWiK na odbiór ścieków - to już koniec uciążliwości związanych z wywozem nieczystości z szamba !

UWAGA  Drogi Mieszkańcu.

Pamiętaj o obowiązku wykonania inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanego przyłącza kanalizacyjnego. Możesz to zlecić PWiK Sp. z o.o. korzystając z naszych promocyjnych warunków,  lub innemu podmiotowi zewnętrznemu i dostarczyć inwentaryzację do PWiK Sp. z o.o.

do góry