do góry
Strona główna/PROJEKT JRP/Postępowania przetargowe

Postępowania przetargowe

Postępowania aktualne

Aktualnie w ramach Projektu prowadzone jest postępowanie przetargowe pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski - etap III" (klik). Postępowanie nr ZP/2019/1.

Termin składania ofert: 29.04.2019 r.

Przedmiotem postępowania jest budowa ok. 24 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III"

Część 2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III"

Część 3 - "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III"

  

Część Nazwa zadania Lokalizacja Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III

Oraczy, Zdrojowa, Norwida, Dołki, Pszowska, Smolna, Strażacka, Wesoła, Matki Teresy z Kalkuty, Jabłoniowa, Pałacowa, Jurija Gagarina

Budowa ok. 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 1,2 km wraz z przyłączami o długości ok 0,6 km.

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III Rybnicka, Kominka, Wawrzyńczyka, Rymera Budowa ok. 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. 
3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III Akacjowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kościelna, Kozielska, Piaskowa, Raciborska, Rybnicka, Stawowa, Strażacka, Wiejska, Wierzbowa, Zamkowa, Bogumińska, Klonowa Budowa ok. 9,0 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 3,3 km wraz z przyłączami o długości ok 1,00 km.
RAZEM   23,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4,5 km sieci wodociagowej, 1,6 km przyłączy wodociągowych do mieszkańców oraz 4 przepompowni ścieków

 

 

Postępowania planowane

  1. W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty obejmujące III etap Projektu. klik
  2. W roku 2019 zamierzamy także ogłosić przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków Karkoszka II.
  3. W 2020 planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację sieci wodociągowej w Gminie Gorzyce- miejscowość Olza i Rogów.

Postępowania zakończone

Zakończono następujące postępowania przetargowe  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”

  1. Studium wykonalności
  2. Wdrożenie GIS
  3. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" (ETAP I)
  4. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" (ETAP II)
  5. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" (powtórzenie części etapu II)

Dotychczas przedmiotem postępowań na roboty budowlane była łącznie budowa ok. 43,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ok. 2,2 km sieci wodociągowej, wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi. Wykonawcy robót zostali wyłonieni w przetargach nieograniczonych, w których każde zamówienie składało się z następujących części (istaniala możliwość złożenia odrębnych ofert): 

Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap I. Postępowanie nr ZP/2016/2

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap I

Budowa ok. 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I  Budowa ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I  Budowa ok. 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I  Budowa ok. 1,9 km sieci kanalizacji sanitarnej
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap I Budowa ok. 5,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja ok. 2,2 km sieci wodociągowej oraz budowa 1 przepompowni ścieków
RAZEM 19,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, 2,2 km sieci wodociągowej oraz 5 przepompowni ścieków

 

Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisałw Śląski" Etap II. Postępowanie nr ZP/2018/1

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II

Budowa ok. 2,2km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II  Budowa ok. 4,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II Budowa ok 4,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie ok 0,9 km kanalizacji deszczowej
4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II Budowa ok 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompownia ścieków
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce , miejscowość Rogów (unieważnione)* Budowa ok. 3,35 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok 6,3 km sieci wodociągowej
6 Hermetyzacja i dezodoryzacja ciągów mechanicznego i biologicznego oczyszczalni ścieków Karkoszka II (unieważnione)*  
RAZEM 17,75 km sieci kanalizacji sanitarnej, 6,3 km sieci wodociągowej, 0,9 km odtworzenie kanalizacji deszczowej oraz 3 przepompowni ścieków

 *Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 dla części 5 i 6 postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia budżetu przeznaczonego na realizację obu zadań.

 

W dniu 04.04.2018r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe dla unieważnionego Kontraktu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów. Zadanie to podzielono na 3 części wyszczególnione w tabeli poniżej:

 Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap II-Rogów. Postępowanie nr ZP/2018/2

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Rogowiec, Palarni Budowa ok 3,35 km sieci kanalizacji sanitarnej 
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Krzywa, Wytrzęsów, Polna, Powstańców, Wyzwolenia Budowa ok 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej 
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Rogowiec, Wytrzęsów, Polna Budowa Budowa ok 2,25 km sieci kanalizacji sanitarnej 
RAZEM 9,4 km sieci kanalizacji sanitarnej