do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/postepowania-przetargowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Postępowania przetargowe

Postępowania zakończone

Zakończono następujące postępowania przetargowe  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski”

  1. Studium wykonalności
  2. Wdrożenie GIS
  3. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" (ETAP I)
  4. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" (ETAP II)
  5. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" ETAP II ROGÓW (powtórzenie części etapu II)
  6. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisłąw Śląski" (ETAP III) (powtórzony przetarg)
  7. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza" - etap III
  8. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II" - etap III

Dotychczas przedmiotem postępowań na roboty budowlane była łącznie budowa ok. 75,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 4,1 km przyłączy wodociagowych do mieszkańców,  modernizacja ok 14 km sieci wodociągowej,  wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi, oraz remont ok 0,5 km kanalizacji deszczowej. Wykonawcy robót zostali wyłonieni w przetargach nieograniczonych, w których każde zamówienie składało się z następujących części (istaniala możliwość złożenia odrębnych ofert): 

 

Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap I. Postępowanie nr ZP/2016/2

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap I

Budowa ok. 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap I  Budowa ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap I  Budowa ok. 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap I  Budowa ok. 1,9 km sieci kanalizacji sanitarnej
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap I Budowa ok. 5,0 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja ok. 2,2 km sieci wodociągowej oraz budowa 1 przepompowni ścieków
RAZEM 19,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja 2,2 km sieci wodociągowej oraz 5 przepompowni ścieków

 

Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisałw Śląski" Etap II. Postępowanie nr ZP/2018/1

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap II

Budowa ok. 2,2km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków

2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap II  Budowa ok. 4,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompowni ścieków
3  Budowa kanalizacji sanitarnej w Rydułtowach - etap II Budowa ok 4,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie ok 0,9 km kanalizacji deszczowej
4  Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice - etap II Budowa ok 2,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 przepompownia ścieków
5 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce , miejscowość Rogów (unieważnione)* Budowa ok. 9,9 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok 6,3 km sieci wodociągowej
6 Hermetyzacja i dezodoryzacja ciągów mechanicznego i biologicznego oczyszczalni ścieków Karkoszka II (unieważnione)*  
RAZEM 24,3 km sieci kanalizacji sanitarnej, 6,3 km sieci wodociągowej, 0,9 km odtworzenie kanalizacji deszczowej oraz 3 przepompowni ścieków

 *Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 dla części 5 i 6 postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia budżetu przeznaczonego na realizację obu zadań.

 

W dniu 04.04.2019 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe dla unieważnionego Kontraktu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów. Zadanie to podzielono na 3 części wyszczególnione w tabeli poniżej:

 Postępowanie przetargowe pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap II-Rogów. Postępowanie nr ZP/2018/2

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Rogowiec, Palarni Budowa ok 3,35 km sieci kanalizacji sanitarnej 
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Krzywa, Wytrzęsów, Polna, Powstańców, Wyzwolenia Budowa ok 3,8 km sieci kanalizacji sanitarnej 
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Rogów- ul. Raciborska, Rogowiec, Wytrzęsów, Polna Budowa Budowa ok 2,25 km sieci kanalizacji sanitarnej 
RAZEM 9,4 km sieci kanalizacji sanitarnej

  

 Postępowanie przetargowe pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" Etap III. Postępowanie nr ZP/2019/2

   

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim - etap III Budowa ok. 11,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 1,2 km wraz z przyłączami o długości ok 0,6 km.
2  Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - etap III Budowa ok. 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompowni ścieków. 
3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - centrum - etap III Budowa ok. 9,0 km sieci kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo modernizacja sieci wodociągowej o długości ok 3,3 km wraz z przyłączami o długości ok 1,00 km.
RAZEM 23,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja 4,5 km sieci wodociagowej, 1,6 km przyłączy wodociągowych do mieszkańców oraz 4 przepompowni ścieków

  Postępowanie przetargowe nr ZP/2019/2 stanowiło powtórzenie unieważnionego przetargu nr ZP/2019/1**. 

**W trakcie otwarcia ofert wystąpił błąd techniczny po stronie Platformy Zakupowej, w wyniku którego jedna z prawidłowo złożonych ofert była niedostępna. W związku z powyższym dla części 1 oraz 2 postępowanie zostało unieważnione w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.). Dla części 3 postępowanie unieważniono z w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.) z  powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na tę część postępowania.

 

 Postępowanie przetargowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowośc Olza - etap III" Postępowanie nr ZP/2019/3

   

Część Nazwa zadania Zakres
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza - etap III Budowa ok. 8,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompowni ścieków. Dodatkowo przebudowa sieci wodociągowej o długości ok 7,3 km wraz z przyłączami o długości ok 2,5 km. oraz remont ok.0,5 km kanalizacji deszczowej.

 

 Postępowanie przetargowe pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II - etap III" Postępowanie nr ZP/2019/5

 

Część Nazwa zadania Zakres
1 Modernizacja oczyszczalni ścieków Karkoszka II - etap III Zaprojektowanie
wraz z wykonaniem i ukończeniem robót obejmujących roboty budowlano-montażowe, dostawy z montażem
i uruchomieniem urządzeń, roboty z zakresu AKPiA, okablowania teletechnicznego, oprogramowania, z
rozruchem nowych instalacji, z uzyskaniem zakładanych parametrów.