do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/projekt-jrp/zakres-projektu
Drukuj grafikę : tak / nie

Zakres Projektu

Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski" obejmuje:

  • budowę 75,92 km kanalizacji sanitarnej,
  • modernizację ok. 20 km sieci wodociągowej,
  • modernizację OŚ Karkoszka II w zakresie poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II oraz efektywności wykorzystania biogazu w celu produkcji energii elektrycznej,
  • wdrożenie w Spółce systemu zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną (GIS).

Zgodnie z opracowanymi koncepcjami, budowa kanalizacji w każdej gminie tj. w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie, Marklowicach, Gorzycach, Rydułtowach została podzielna na etapy:

Poniżej link do każdego z trzech etapów-tam poznasz zakres inwestycji, ściagniesz mapy z projektami kanalizacji oraz uzyskasz telefony kontaktowe do osób prowadzących inwestycje.

Sumaryczny postęp rzeczowy I, II i III etapu Projektu to: 67,18 km sieci kanalizacyjnej co stanowi łącznie ok. 88 % zakresu sieci całego Projektu.