do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/badanie-wody-lub-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Badanie wody lub ścieków

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badania jakości próbek wody i ścieków dostarczanych przez klientów.

Badanie wody

Laboratorium tut. Przedsiębiorstwa posiada Zatwierdzenie systemu jakości badań. Decyzja z dnia 30.07.2021 roku nr NS/HK-4567-33-40-4163/21 wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim; decyzja ważna do 29 lipca 2022 r.

Zakres badań zależy głównie od rodzaju wody i celu w jakim badanie ma być wykonane:

  • woda studzienna: oznaczenie ilości żywych organizmów chorobotwórczych, oznaczenie zawartości jonu amonowego, azotu azotanowego, żelaza, manganu i twardości
  • woda powierzchniowa: zakres badań wymagany najczęściej przez Inspekcję Sanitarną - (zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U.2017.2294])
  • jakość wody z nowego przyłącza wodociągowego: oznaczenie ilości żywych organizmów chorobotwórczych, pH, barwa, żelazo, chlor wolny.

Czas oczekiwania na wynik:

  • oznaczenie ilości żywych organizmów chorobotwórczych - do 72 godzin,
  • pozostałe oznaczenia - do czterech godzin od dostarczenia próby do laboratorium

W celu ustalenia terminu poboru należy się skontaktować z laboratorium, kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 43 wew. 226 w godz. 7.00-15.00 (Pon.-Pt.)

Oznaczenie ilości żywych organizmów chorobotwórczych wykonuje się od poniedziałku do środy, pozostałe oznaczenia we wszystkie dni robocze.

Poboru próby może dokonać sam zleceniodawca, w takim przypadku należy odebrać z laboratorium sterylną butelkę (Oczyszczalnia Ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śląskim, ul. Czyżowicka 131) lub też zlecić pobranie próby próbobiorcy PWiK Sp. z o.o. , w takim przypadku do ceny analizy zostanie doliczony koszt poboru w wysokości 1,51 zł netto/km.

Badania ścieków

Badania ścieków wykonywane są we wszystkie dni robocze.

Czas oczekiwania na wynik:

  • w przypadku oznaczania BZT5 - 5 dni
  • pozostałe oznaczenia: 1 dzień

Aktualne cenniki znajdziesz tutaj ...

 

Kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 43 wew. 226 lub 531 729 720