do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/jakie-sa-parametry-dostarczanej-wody
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie są parametry dostarczanej wody?

 

Parametry dostarczanej wody - Wodzislaw Śl., ul. 26 Marca 94A SUPERSAM; data poboru 30.12.2019 r.
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
Mętność NTU 1* 0,56
Barwa mg/l Pt 1* 7
Zapach - 1* z1R
Smak - 1* z0
Stężenie jonów wodoru pH 6,5 - 9,5 7,5
Glin uS/l 200 12
Żelazo mg Fe/l 200 100
Przewodność elektryczna uS/cm 2500 253
Twardość ogólna mg CaCO3/l 60 - 500

81 

Twardość ogólna on 3,4 -28 5,4
Twardość ogólna of 6 - 50 9,8
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmów w 22 st. C jtk bez nieparwidłowych zmian, wartość nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml 0

 * Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian