do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/jakie-sa-parametry-dostarczanej-wody
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie są parametry dostarczanej wody?

 

Parametry dostarczanej wody - Wodzisław Śląski, ul. Pszowska; s.w. "Batory" , data poboru 10.08.2021 r.
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
Mętność NTU 1* 0,25
Barwa mg/l Pt 1* 3
Zapach - 1* z1R
Smak - 1* z0
Stężenie jonów wodoru pH 6,5 - 9,5 7,0
Glin ug/l 200 9
Żelazo ug Fe/l 200 100
Przewodność elektryczna uS/cm 2500 232
Twardość ogólna mg CaCO3/l 60 - 500 80
Twardość ogólna on 3,4 -28 4,3
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmów w 22 st. C jtk bez nieprawidłowych zmian, wartość nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml 0

 * Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian