do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/jakie-sa-parametry-oczyszczanych-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie są parametry oczyszczanych ścieków?

 

Parametry oczyszczanych ścieków na odpływie “KARKOSZKA II” w Wodzisławiu Śląskim (średnia za II kwartał 2019 r.)
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
BZT5 gO2/m3 15

5,7

ChZT gO2/m3 125 51,1
Zawiesina ogólna g/m3 35 12,1
Nog gN/m3 15 12,1
Pog gN/m3 2 0,6

 

Parametry oczyszczanych ścieków na odpływie“RYDUŁTOWY” w Rydułtowach (średnia za II kwartał 2019 r.)
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
BZT5 gO2/m3 15 5,1
ChZT gO2/m3 125 39,7
Zawiesina ogólna g/m3 35 8,7
Nog gN/m3 15 10,8
Pog gN/m3 2 1,0