do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/jakie-sa-parametry-oczyszczanych-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Jakie są parametry oczyszczanych ścieków?

 

Parametry oczyszczanych ścieków na odpływie “KARKOSZKA II” w Wodzisławiu Śląskim (średnia za I kwartał 2019 r.)
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
BZT5 gO2/m3 15

3,8

ChZT gO2/m3 125 50,4
Zawiesina ogólna g/m3 35 12,1
Nog gN/m3 15 12,6
Pog gN/m3 2 0,5

 

Parametry oczyszczanych ścieków na odpływie“RYDUŁTOWY” w Rydułtowach (średnia za I kwartał 2019 r.)
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
BZT5 gO2/m3 15 3,7
ChZT gO2/m3 125 38,0
Zawiesina ogólna g/m3 35 10,3
Nog gN/m3 15 10,0
Pog gN/m3 2 0,50