do góry
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/wywoz-nieczystosci-cieklych
Drukuj grafikę : tak / nie

Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych to usługa dodatkowa świadczona dla klientów odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Zlecenia wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych można dokonać w następujący sposób:

  1. Osobiście w siedzibie Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śląskim, ul. Czyżowicka 131 w godzinach 7.00 -15.00 (Pon.-Pt.)
  2. Telefonicznie u Dyspozytora tel. 32 453 12 40 całą dobę.

Za powyższą usługę pobiera się następujące opłaty :

CENNIK

UWAGA !
W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości ciekłych obowiązkiem zlecającego jest :
 - zapewnienie dojazdu do osadnika
 - zapewnienie pracownikowi realizującemu usługę możliwości bezpiecznego i swobodnego otwarcia pokrywy zbiornika.

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie będzie realizowana.