• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Zapłata należności

Płatności za usługi świadczone przez PWiK Sp. z o.o. można dokonywać w następujących formach :

  1. gotówką lub kartą płatniczą w kasie PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu ŚL., ul. Marklowicka 15, co zwalnia Odbiorcę z zapłaty prowizji.
    • Kasa czynna jest w dni robocze: poniedziałek - środa w godz od 7:00 do 15:00, czwartek od 7:00 do 17:00 oraz w piątek od 7:00 do 13:00
  2. przelewem za pośrednictwem poczty lub dowolnego banku, na konto bankowe wskazane w fakturze - należy jednak brać pod uwagę fakt, iż regulując w ten sposób należności, Odbiorca będzie zmuszony zapłacić prowizję, której wysokość ustalają poszczególne placówki. Termin zapłaty dochowany jest w dniu, gdy wpłata zostanie zarejestrowana na rachunku bankowym PWiK Sp. z o.o.
  3. poprzez utworzenie tzw. „polecenia zapłaty”, które polega na pobraniu z rachunku bankowego kontrahenta należnej kwoty; podstawą do skorzystania z tej formy płatności jest podpisanie "Zgody na obciążenie rachunku" i dostarczenie go właściwemu bankowi.

Informujemy, że od maja 2008 roku każdy Odbiorca ma przypisany swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf Zgoda obciążenie rachunku 2018-05-23 105.62KB pobierz plik: Zgoda obciążenie rachunku drukuj plik: Zgoda obciążenie rachunku