PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
https://www.pwik-wodzislaw.pl/zalatw-sprawe/zawarcie-umowy-o-zaopatrzenie-w-wode-lubi-odprowadzanie-sciekow
Drukuj grafikę : tak / nie

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków

1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków w przypadku budowy nowego przyłącza (dotyczy przypadków, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne ma być dopiero wykonane).

Szczegóły w odnośniku - Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

 

2. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków w przypadku zmiany odbiorcy usług (dotyczy przypadków gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne już istnieje).

Osoba zainteresowana zawarciem umowy na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków, która jest już przyłączona do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, powinna wystąpić do PWiK Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.
Wniosek (do pobrania poniżej) wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami może być przekazany:

- osobiście w Biurze Obsługi Klienta
- listownie na adres PWiK Sp z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15
- pocztą elektroniczną w postaci skanów (e-mail: ).

 

Lista wymaganych dokumentów:
- Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków.
- Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie Sądu itp.).
- Protokół zdawczo-odbiorczy - zawierający numer i stan wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz Drukuj
pdf wniosek_o_zawarcie_umowy.pdf 2022-04-15 795.58KB pobierz plik: wniosek_o_zawarcie_umowy.pdf drukuj plik: wniosek_o_zawarcie_umowy.pdf