• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Marklowicka 15
44-300 Wodzisław Śl.

centrala:

tel. 32 455 26 34

sekretariat:

tel. 32 455 46 65
fax: 32 456 38 80

 

e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl

NIP 647-20-74-552
REGON 273617720
KRS 0000106055

ING Bank Śl. S.A. CBK Bielsko-Biała
21 1050 1070 1000 0004 0075 9502

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel. 32 455 18 40

 

Nazwa działu

Numer telefonu

Dział Rozliczeń z Odbiorcami

32 455 26 34 wew. 339, 341

Dział Księgowości - Windykacja

32 455 26 34 wew. 352, 359

Dział Organizacyjno-Prawny i Kontroli Jakości 

32 455 26 34 wew. 350

Dział BHP i p.poż 

32 455 26 34 wew. 357

Dział Księgowości 

32 455 26 34 wew. 331, 334, 336

Dział  Gospodarki Materiałowej i Transportu

32 455 26 34 wew. 343

Dział Informatyczny

32 455 26 34 wew. 354, 368 

Dział Płac i Spraw Pracowniczych 

32 455 26 34 wew. 342, 353

Dział Mechaniczno-Energetyczny

32 455 26 34, 32 455 26 34 wew. 231

Dział Przygotowania Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

32 455 26 34 wew.325, 326, 345, 349, 364, 366, 372

Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej

32 455 26 34 wew.323,324,348 

Dział Budowy i Remontów  Sieci Wod-Kan

32 455 26 34 wew.322, 356, 378, 379

Dział Oczyszczalni Ścieków i Laboratorium

32 455 60 43, 32 453 12 40
wew. 221, 222, 223

Laboratorium

32 455 60 43, 32 453 12 40
wew. 226

Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Przepompowni Ścieków

32 455 60 43, 32 453 12 40
wew. 225, 227

Jednostka Realizująca Projekt 

32 455 26 34 wew. 344, 351, 358, 370 ,371 ,373 ,374

 

Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski, Tel. 32 455 26 34.

Państwa dane przetwarzane będą w celu obsługi wysłanych wiadomości przez formularz kontaktowy, zgodnie z Art.6 ust. 1 pkt a RODO* (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pwik-wodzislaw.pl

Państwa dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom PWiK oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługa prawną, informatyczną oraz podwykonawczą PWiK.

Dane podane w formularzu będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego przez Państwa w formularzu.

Mają Państwo prawo do żądania od PWiK dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

* pola wymagane

Zobacz też