• BiP
 • język migowy
 • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/Aktualnosci/Zabezpieczenie wodomierza na okres zimowy

Zabezpieczenie wodomierza na okres zimowy

2023-11-15

 

 • PRZYPOMINAMY

o obowiązku zabezpieczenia przed mrozem wodomierzy, studzienek wodomierzowych oraz  pomieszczeń w których zainstalowane są wodomierze.

 • DLACZEGO?

Brak właściwego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami może skutkować:

 1. zamarznięciem wody w przyłączu i przerwą w dostawie wody,
 2. uszkodzeniem wodomierza czy zaworu, a tym samym

   - niekontrolowanym wyciekiem wody i zalaniem pomieszczeń powodującym straty materialne,
   - koniecznością poniesienia kosztów wody, która wyciekła na skutek awarii,
   - koniecznością wymiany uszkodzonego wodomierza na koszt Klienta.

 

 • CO NALEŻY ZROBIĆ...?

BY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POWSTANIA AWARII

Jeśli wodomierz zabudowany jest w:

 1. pomieszczeniu wodomierzowym:
 • zadbać o to by mroźne powietrze nie przenikało do środka pomieszczenia (sprawdzić szczelność okien i drzwi, w razie konieczności uszczelnić),
 • utrzymywać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu (temperatura nie powinna być niższa niż +4 ºC),
 • jeśli utrzymanie temperatury wyższej niż +4 ºC jest niemożliwe:
 • wodomierz wraz z zaworami zabezpieczyć izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym niechłonącym wody (zabezpieczyć w taki sposób by podczas odczytu stanu wodomierza możliwe było zdjęcie izolacji),
 • przewody wodociągowe przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia odpowiednio zaizolować - ocieplić, używając np. otuliny termoizolacyjnej (pianka poliuretanowa).
 1. studzience wodomierzowej:
 • wyczyścić studzienkę, usunąć z niej wodę,
 • sprawdzić stan pokrywy (czy nie jest uszkodzona, czy jest prawidłowo zamknięta),
 • w razie konieczności wykonać remont studzienki,
 • wodomierz wraz z zaworami i rurami zabezpieczyć izolacją cieplną, np. styropianem, pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym niechłonącym wody (zabezpieczyć w taki sposób by podczas odczytu stanu wodomierza możliwe było zdjęcie izolacji)

 

JEŚLI DOJDZIE DO POWSTANIA AWARII

Należy skontaktować się z dyspozytorem PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.,

tel. (32) 455 18 40 (czynny całodobowo).

top_baner