• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Lyski

Wysokość cen za dostarczoną wodę i stawek opłaty abonamentowej na podstawie decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 Decyzja C.RZT.70.23.2024

GRUPA WT-LY - odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - faktura tradycyjna

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 08.05.2024 do 07.05.2025 cena w okresie od 08.05.2025 do 07.05.2026

cena w okresie 08.05.2026 do 07.05.2027

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 6,46 zł/m3 6,98 zł/m3 6,62 zł/m3 7,15 zł/m3 6,80 zł/m3 7,34 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 13,95 zł/m-c 15,07 zł/m-c 13,95 zł/m-c 15,07 zł/m-c 13,95 zł/m-c 15,07 zł/m-c

 

GRUPA WE-LY - odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - e-faktura

LP. Rodzaj cen i stawek opłat cena w okresie od 05.03.2024 do 04.03.2025 cena w okresie od 05.03.2025 do 04.03.2026

cena w okresie od 05.03.2026 do 04.03.2027

netto brutto netto brutto netto brutto
1 1 m3 dostarczanej wody 6,46 zł/m3 6,98 zł/m3 6,62 zł/m3 7,15 zł/m3 6,80 zł/m3 7,34 zł/m3
2 stawka opłaty abonamentowej 10,25 zł/m-c 11,07 zł/m-c 10,25 zł/m-c 11,07 zł/m-c 10,25 zł/m-c 11,07 zł/m-c