do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/ZAŁATW SPRAWĘ/Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych

Wywóz nieczystości ciekłych to usługa dodatkowa świadczona dla klientów odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Zlecenia wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych zbiorników bezodpływowych można dokonać w następujący sposób:

  1. Osobiście w siedzibie Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śląskim, ul. Czyżowicka 131 w godzinach 7.00 -15.00 (Pon.-Pt.)
  2. Telefonicznie u Dyspozytora tel. 32 453 12 40 całą dobę.

Za powyższą usługę pobiera się następujące opłaty :

CENNIK

UWAGA !
W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi wywozu nieczystości ciekłych obowiązkiem zlecającego jest :
 - zapewnienie dojazdu do osadnika
 - zapewnienie pracownikowi realizującemu usługę możliwości bezpiecznego i swobodnego otwarcia pokrywy zbiornika.

W przypadku niespełnienia powyższych wymogów usługa nie będzie realizowana.