• BiP
  • język migowy
  • ISO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/STREFA KLIENTA/Badanie wody lub ścieków

Badanie wody lub ścieków

Laboratorium PWiK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie badania jakości próbek wody i ścieków dostarczanych przez klientów.

Badanie wody

Laboratorium tut. Przedsiębiorstwa posiada Zatwierdzenie systemu jakości badań. Decyzja z dnia 02.08.2023 roku nr NS/HK.9022.1.71.3551.2023 wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim; decyzja ważna do 01 sierpnia 2024 r.

Zakres badań zależy głównie od rodzaju wody i celu w jakim badanie ma być wykonane:

  • woda studzienna: bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki, oznaczenie zawartości jonu amonowego, azotanów, żelaza, manganu i twardości
  • woda powierzchniowa: zakres badań wymagany najczęściej przez Inspekcję Sanitarną - (zakres zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz.U.2017.2294])
  • jakość wody z nowego przyłącza wodociągowego: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 st. C po 72h, pH, barwa, żelazo, chlor wolny.

Czas oczekiwania na wynik:

  • badania mikrobiologiczne - do 72 godzin,
  • pozostałe oznaczenia - do czterech godzin od dostarczenia próby do laboratorium

W celu ustalenia terminu poboru należy się skontaktować z laboratorium, kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 43 wew. 226 w godz. 7.00-15.00 (Pon.-Pt.)

Badania mikrobiologiczne wykonuje się od poniedziałku do środy, pozostałe oznaczenia we wszystkie dni robocze.

Poboru próby może dokonać sam zleceniodawca, w takim przypadku należy odebrać z laboratorium sterylną butelkę (Oczyszczalnia Ścieków "Karkoszka II" w Wodzisławiu Śląskim, ul. Czyżowicka 131) lub też zlecić pobranie próby próbobiorcy PWiK Sp. z o.o. , w takim przypadku do ceny analizy zostanie doliczony koszt poboru i transportu zgodnie z cennikiem.

Badania ścieków

Badania ścieków wykonywane są we wszystkie dni robocze.

Czas oczekiwania na wynik:

  • w przypadku oznaczania BZT5 - 5 dni
  • pozostałe oznaczenia: 1 dzień

Aktualne cenniki znajdziesz tutaj ...

 

Kontakt pod numerem telefonu 32 455 60 43 wew. 226 lub 531 729 720