do góry

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 15

Strona główna/ZAŁATW SPRAWĘ/Najczęściej zadawane pytania/Jakie są parametry dostarczanej wody?

Jakie są parametry dostarczanej wody?

 

Parametry dostarczanej wody - Olza, ul. Słoneczna obok nr 7, punkt czerpalny PWiK; data poboru 10.03.2020 r.
Parametr Jednostka Dopuszczalne wartości Wartość uzyskana
Mętność NTU 1* 0,48
Barwa mg/l Pt 1* 3
Zapach - 1* z1R
Smak - 1* z0
Stężenie jonów wodoru pH 6,5 - 9,5 7,3
Glin uS/l 200 6
Żelazo mg Fe/l 200 60
Przewodność elektryczna uS/cm 2500 253
Twardość ogólna mg CaCO3/l 60 - 500

81 

Twardość ogólna on 3,4 -28 5,4
Twardość ogólna of 6 - 50 9,8
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody jtk 0 0
Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody jtk 0 0
Ogolna liczba mikroorganizmów w 22 st. C jtk bez nieparwidłowych zmian, wartość nie powinna przekraczać 200 jtk/1 ml 0

 * Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian